Hervormd Westerhaar laat vrouw toe in ambt

De kerkenraad van de hervormde gemeente Westerhaar heeft in zijn vergadering van 27 maart 2019 besloten de ambten van ouderlingen en diakenen open te stellen voor vrouwen. Dat meldt de kerk op facebook. Het besluit is genomen aanvullend op een stemming in de gemeente op 26 maart onder de belijdende leden. Onder het bericht op facebook stonden een dag na plaatsing van de mededeling 21 likes.

Het dagblad Twentse Courant Tubantia heeft een artikel gewijd aan het besluit. De krant weet te melden dat er veel mensen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid te gaan stemmen. De kerkenraad hanteerde het uitgangspunt dat tweederde van de stemgerechtigde leden voor toelating van vrouwen in het ambt moest stemmen. Daarmee doet men recht aan het ingrijpende karakter van de verandering.

De hervormde gemeente heeft voorafgaand aan de stemming twee informatieavonden gehouden. De waarnemend predikant ds. Wim Goossen uit Vriezenveen hield zich daarbij afzijdig. ‘Het moet een keus van de mensen zelf zijn’, zo zei de voorbijganger in de krant. Bij de keus om vrouwen in het ambt gaat het onder meer om de manier waarop je de Bijbel interpreteert en de keus hoe je vrouwen in haar charismata recht wilt doen.

Ds. Johan Woudenberg was tot 2018 als predikant verbonden aan de gemeente Westerhaar; vanaf 22 oktober 2018 neemt ds. Wim Goossen de werkzaamheden waar als consulent.