Hagenpreek in Wilsum bij (meer dan) zevenhonderd jaar stadsrechten

De hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Wilsum houden op tweede pinksterdag, 6 juni, een hagenpreek, vlak bij de IJssel. Het betreft een bijzondere viering met ook een bijzondere aanleiding. Het is zevenhonderd jaar geleden dat de eerste schriftelijke bewijzen konden worden gevonden van de stadsrechten die Wilsum kreeg.

Het was aanvankelijk de bedoeling in 2021 te vieren, dat in 1321 de Willekeuren van Wilsum zijn vastgesteld – het gaat om het oudste bekende document met stadsrechten voor Wilsum. Maar dat bleek in een tijd van corona toch lastig te organiseren. In dat kader houden de kerken dit jaar, nu het weer mogelijk is, de hagenpreek.

Een bijzondere viering is het, ook vanwege de sfeervolle locatie: in de boomgaard achter de hervormde kerk van Wilsum, aan de boorden van de IJssel. Mocht het weer tegenvallen, dan wordt er uitgeweken naar de hervormde kerk.


En tenslotte is het een bijzondere viering vanwege de organisatie: na overleg met dorpsbelangen, zijn zowel de hervormde gemeente als ook de gereformeerde kerk op het dorp bij deze hagenpreek betrokken geraakt. De beide predikanten, ds. Bernhard van der Knijff en ds. Ineke de Kok-Mellema zullen hun medewerking verlenen. Het thema is: Leven van de wind.

Iedereen, woonachtig in Wilsum of daarbuiten is van harte uitgenodigd om er bij te zijn! Inloop vanaf 9.00 uur, start viering 9.30 uur.


Paasman schrijft in het boek ‘Aan de monding van de IJssel’ onder meer: ‘Op het oog vreemd zijn de door de bisschop van Utrecht aan Wilsum en Grafhorst verleende stadsrechten. Algemeen wordt aangenomen dat de stadsrechten van Wilsum dateren van vóór 1321. De Wilsumer Willekeuren (verordeningen) uit dat jaar laten daarover weinig twijfel bestaan. Wilsum was in 1260 al van enig belang. In dat jaar wordt in de plaats de seend, de zitting van de kerkelijke rechtbank gehouden. De positie van Wilsum in die dagen kan tevens blijken uit de toezegging van de Hollandse graaf Floris V in 1276. Bij akte van 18 september van dat jaar staat hij toe dat die van Campen, Swolle, Deventer en Wilsem en tussenliggende steden bij schipbreuk hun goederen binnen een jaar opeisen’.

Foto's: 
Boven zicht vanaf de IJssel op de hervormde kerk 
Onder Willekeuren van Wilsum