Kerkinactie filmde kunstproject in Biddinghuizen

Biddinghuizen is één van de drie plaatsen die heeft meegewerkt aan een filmpje voor het veertigdagenproject van Kerkinactie. Consulente Gerdine Klein liet het filmpje zien tijdens de voorlichting in Dronten op 11 november over de materialen die in de bezinningstijd voor Pasen kunnen worden ingezet.

ZWO-vrijwilliger Jan Post vertelt in het filmpje over een kunstproject dat in het dorp heeft gelopen tijdens de veertigdagen vorig jaar. Mensen zijn gevraagd om in het kader van het thema van de veertigdagentijd iets creatiefs te maken of te schilderen. De eindproducten zijn daarna in de kerk ten toon gesteld.

Er zijn in Dronten nog twee andere filmpjes getoond. De protestantse gemeente van Joure komt in beeld met een project over vasten. En de protestantse gemeente Nijkerk laat zien wat je met zingendekerk.nl kunt doen.

De voorlichting begon op een speelse manier. Gerdine Klein las stellingen voor en de bezoekers moesten opstaan bij die stelling die op hun leven van toepassing was. Een stelling die peilde of de mensen zouden gaan vasten, kon op weinig instemming rekenen. Een stelling over de grote waardering voor het Paasevangelie vond massaal ondersteuning.

Bij het materiaal van Kerkinactie hoort een bijbelstudie over Ester 4: 11-14. Het verhaal gaat over Ester die onaangekondigd bij de koning komt en daarmee het risico loopt haar leven te verspelen. Het ging in de bezinning in Dronten over de vraag waar mensen zelf hun nek willen uitsteken.

Het materiaal is verkrijgbaar bij Kerkinactie. Een deelnemer uit Biddinghuizen vertelde dat hij al in december contact zoekt met de predikante om op die manier tijdig in te spelen op het programma voor de veertigdagentijd.

Het filmpje uit Biddinghuizen komt na de voorlichtingscampagne op youtube te staan. 

Foto boven: De kaars ging rond en elk van de deelnemers vertelde een verhaal van mensen voor wie hij of zij opstond; er waren deelnemers uit Ens, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. 
Foto onder: Gerdine Klein laat aan het eind een planningskalender zien, die van onder naar boven richting de paascyclus gaat.