Werkgemeenschappen predikanten starten 

De werkgemeenschappen in Overijssel en Flevoland pakken de draad weer op. Deze week zijn er tenminste vier werkgemeenschappen die weer bij elkaar komen: Vollenhove en Zwolle kwamen dinsdag 14 september bij elkaar; op 16 september volgen Enschede en Kampen. 

De werkgemeenschappen brengen collegae bij elkaar; ze overleggen over hun persoonlijk leven, over wederwaardigheden in hun ambtswerk en er is plaats voor bezinning. Nu de coronacrisis minder dominant in de samenleving aanwezig is, blijken de pastores elkaar veel te vertellen te hebben. Op diverse plaatsen is er deze maand een startdienst, meestal buiten en vaak met het thema 'Van U is de toekomst'. Na een zekere terughoudendheid bij de mensen om weer naar de kerk te komen, merk je dat de activiteiten in een behoefte voorzien. Verschillende pastores waren positief gestemd. 

Ds. Arjen van der Spek verzorgde een inleiding in de werkgemeenschap Vollenhove, die in Steenwijk bij elkaar kwam. Hij vertelde over het studieverlof anderhalf jaar geleden, toen hij met een groep van 25 predikanten Israël en Palestina bezocht. Hij logeerde onder meer in het Abrahamshouse en was te gast bij het Bethlehem Bible College. Hij vertelde over de moeite die het kost als Joden en Arabieren samen te leven. Verschillende groepen zetten zich in voor betere verstandhoudingen. Men spreekt tegenwoordig in dat kader over 'sharing one society', dat is net even meer dan 'co-existentie' waarover men vroeger sprak. Men realiseert zich dat twee volken één land zullen moeten leren delen. 

Ds. Klaas van der Kamp ging voor de werkgemeenschap Zwolle in op het rapport 'Geroepen en gezonden'. De werkgemeenschap sprak over de vernieuwde ambtsvisie van de kerk, waarbij diverse pioniers, kerkelijke werkers en senior-predikanten een plek krijgen. Als de plannen doorgaan, zullen ze naar verwachting in de loop van 2023 ingaan. De achterliggende cultuurverandering duurt wellicht veel langer. Dat vraagt niet alleen een inspanning van de pastores, maar ook van de gemeenten. 

Foto boven: de werkgemeenschap Zwolle kwam bij elkaar in de Lutherse Kerk naast de Fundatie. De pastores namen de coronaregels in acht. Je merkt wel dat het op diverse plaatsen informeel steeds meer moeite kost.