Prijsvraag voor kerkdorpen

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel hebben besloten de ‘Prijsvraag kerkdorp in beweging’ uit te schrijven. Inwoners en (kerk)besturen worden uitgedaagd om met een integraal plan te komen hoe zij hun kerkgebouw toekomstbestendig willen maken. Doel van de prijsvraag is leegstand van een kerkgebouw te voorkomen en in te zetten op het behoud van het gebouw voor de dorpsgemeenschap, bijvoorbeeld als neutrale ontmoetingsplek.

Deelnemers kunnen zich in de periode 18 oktober tot en met 12 november 2021 aanmelden voor deelname aan de prijsvraag. De bekendmaking van de prijswinnaars is op 20 november tijdens het PlattelandsParlement. De prijsvraag levert drie winnaars op die een geldprijs van € 25.000,- winnen om hun projectvoorstel uit te voeren. De prijsvraag wordt bekostigd vanuit een cross-over tussen erfgoed, sociale kwaliteit en leefbaar platteland en is daarmee een prachtig voorbeeld van hoe drie programma’s elkaar versterken en de impact vergroten.


Het gaat bij de prijsvraag om activiteiten die niet kerkelijk van aard zijn en waarbij het doel is om leegstand van het gebouw te voorkomen. De voorstellen worden gewogen aan de hand van een scoringstabel en moeten onder meer een maatschappelijk doel dienen. De prijsvraag maakt onderdeel uit van een pilot, die bestaat uit een campagne die erop is gericht meer aandacht voor het thema religieus erfgoed in Overijssel te vragen, kerken en dorpen te inspireren en inwoners, besturen en voorzieningen aan elkaar te verbinden.

Op deze manier wordt de erfgoedopgave (leegstaande kerkgebouwen) verbonden aan de leefbaarheid en het welzijn op het platteland en betrokken in de context van het maatschappelijk vastgoed.

Alle deelnemers van de prijsvraag krijgen een expertsessie aangeboden met als doel ook hen op weg te helpen.


Voor meer informatie: klik hier.

foto: archief Denekamp