Bezoek van Freek de Jonge

Ds. Jan Dirk Wassenaar, scriba van de classis Overijssel-Flevoland, heeft onlangs (vrijdag 26 maart) een middag Freek de Jonge op bezoek gehad. Freek is bezig een biografie te schrijven over zijn vader, die predikant is geweest in Workum. Jan Dirk Wassenaar is predikant geweest in hetzelfde Workum en kon nog wel het één en ander vertellen over hoe het daar toe gaat. 

Jan Dirk Wassenaar is verder goed ingewijd over allerlei kerkhistorische kwesties waar Freek meer over wilde weten. Het gesprek ging onder meer over de Liturgische Beweging, het Barthianisme, de Doorbraak, de nieuwe kerkorde.

Voor wat hoort wat. Wassenaar strikte Freek voor een korte bijdrage voor de jeugddienst van zondagavond in Hellendoorn over het thema: 'Mag ik dan bij jou?', naar een lied bekend geworden door Claudia de Breij.

In de kerk van Hellendoorn spraken Jan Dirk en Freek over dat thema. Er is een klein filmpje van gemaakt (4 minuten). Het gesprek refereerde aan het bijzondere karakter van deze tijd, waarin je door corona eigenlijk niet bij elkaar in de buurt kunt komen. Dat is lastig voor jonge mensen. ‘Als je ouder wordt’, aldus Freek, ‘heb je minder behoefte om jezelf uit te sloven’. Freek vertelde de behoefte aan geborgenheid te kennen, al noemt hij zichzelf niet direct een gelovige man. Hij zei vervolgens dat hij wel besef heeft van het hogere, buiten onszelf. ‘Wat onszelf betreft zijn we behoorlijk aan onze grenzen gekomen’, verduidelijkte hij. ‘Ik vind het niet erg om dat hogere God te noemen’.

Wie het filmpje wil zien, kan hier klikken.

Wandelen

Freek de Jonge werd geboren op 30 augustus 1944 in Westernieland (Groningen), waar zijn vader hervormd predikant was. Hij woonde in Workum (Friesland, waar ook Jan Dirk Wassenaar gewoond heeft), Zaandam, Goes en Amsterdam. De biografie van Freek over zijn vader, die in 1968 overleed, moet nog verschijnen. In 1984 gaf Freek een interview waarin hij overigens wel het nodige over zijn opvoeding en over zijn vader heeft verteld. Het gesprek kreeg de titel ‘Wandelen met God’ en is verschenen in de bundel ‘De achterkant van geloven’. Hij vertelt in dat interviews dat hij een christelijke opvoeding heeft gehad. Hij ging regelmatig bij zijn vader naar de kerk.

Zijn vader had één preek die hij vaak heeft gehouden en die Freek goed bij gebleven is. Het ging over Henoch die wandelde met God. ‘De uitleg die mijn vader daaraan gaf was: dat wandelen met God stond voor mediteren, dus de echte persoonlijke relatie van de mens met het hogere. Je schikt daar in op, je komt steeds dichter bij dat hogere, je verliest je contact met het aardse, zeg maar het materiële, met de directe gebeurtenissen die op dit niveau van belang zijn. Op zeker moment heb je je zó onthecht door die gesprekken met God, dat je niet anders kan dan letterlijk je onthechten van dit aardse bestaan’.

Foto: Freek de Jonge op bezoek bij Jan Dirk Wassenaar in de Olde Grieze in Hellendoorn