Brief van breed-moderamen aan kerkenraden (via scribae en pastores) over coronavirus

Heino / Hellendoorn / Kampen, 14 maart 2020

Broeders en zusters,

In goed overleg met de regionale omroepen in Overijssel en Flevoland kunnen we melden dat er op televisie kerkdiensten worden uitgezonden op zondag 15 maart. RTV-Oost zendt een kerkdienst uit van de protestantse gemeente Heino. Omroep Flevoland brengt zondagochtend een kerkdienst vanuit het Kerkje aan de Zee op Urk. Mensen die niet naar hun vertrouwde kerk kunnen gaan vanwege het coronavirus, kunnen de registratie op televisie volgen.
 
Beide diensten beginnen om tien uur. De dienst op Urk wordt geleid door ds. Jannes Hoekman. Er zijn leden van de kerkenraad bij. De dienst in Heino is een oecumenische dienst. De preses van de classis, ds. Hans van Solkema, gaat voor samen met de rooms-katholieke diaken Mark Brinkhuis. Mensen wordt dringend verzocht niet naar één van deze diensten te gaan. Daarmee zou het effect van de maatregelen teniet worden gedaan. Wie wil, kan via de televisie de dienst volgen.

Het breed-moderamen heeft over de consequenties gesproken van de kerksluitingen voor het gemeentelijke leven. We vrezen dat groepen van mensen extra gedupeerd zullen worden. We denken aan eenzame mensen, ouderen, zieken. Wellicht is het mogelijk gemeenteleden op te roepen een kaartje te versturen.

We zouden kerkenraden in overweging willen geven een kerkgebouw iedere dag enige tijd te openen. Mensen kunnen dan binnenlopen, een gebed uitspreken, een kaarsje aansteken, of een praatje maken met een aanwezige vrijwilliger of pastor. Wellicht is de dagelijks geopende kerk voor individuele gelovigen een gepast antwoord op de gesloten deur van zondagochtend. Natuurlijk gaat het bij zo’n algehele openstelling om contact met individuele bezoekers. Aandacht voor hygiëne is verondersteld.  

Als breed-moderamen zijn we onder de indruk van de doortastendheid van de kerkenraden in onze regio. Afgelopen donderdag even na drie uur ’s middags kwam de aanbeveling van de landelijke kerk om kerkdiensten met meer dan 100 bezoekers af te gelasten. U hebt uw verantwoordelijkheid genomen en een passend besluit genomen om risico’s te mijden. We vertrouwen op eenzelfde doortastendheid waar rouw- en trouwplechtigheden om aanpassingen vragen.

We ervaren in het breed-moderamen verdriet en verlegenheid, voelen zorg om het welzijn van zieken en andere mensen die ons dierbaar zijn. Het voelt bitter de lofprijzing ingetogen te moeten inzetten. We realiseren ons dat we woorden op een goudschaaltje moeten wegen. We stellen ons hart open. En we zoeken het gesprek met God in gebed, in gedachten, in verstilling.

Een groet in verbondenheid met elkaar en met vertrouwen op Christus,


ds. Hans van Solkema, preses classis Overijssel/Flevoland
ds. Jan Dirk Wassenaar, scriba classis Overijssel/Flevoland

P.S. Mogelijk komen er meer bijzondere diensten op de regionale televisie. Actuele ontwikkelingen kunt u volgen via www.klaasvanderkamp.nl.