Samenkomst pastores zorg

De classis organiseert een bijeenkomst voor pastores uit ziekenhuizen en verpleegtehuizen in de regio Overijssel en Flevoland. Iedereen die dat zinvol vindt om te spreken over het werk bij zorginstellingen vanuit een christelijke achtergrond is hartelijk welkom op donderdag 23 januari 2020 van 15.00 uur tot 17.00 uur bij ZorgAccent, Sanatoriumlaan 20 in Hellendoorn.

Tijdens bijeenkomsten van de nieuw gevormde protestantse classis Overijssel-Flevoland wordt herhaaldelijk de vraag gesteld om aandacht te besteden aan deze pastores. Enkele andere classes, zoals die op de Veluwe, hebben eerder dergelijke ontmoetingen opgezet.

De uitnodiging is opgesteld in overleg met collega Annie Hasker van Isala en collega Els Groeneveld van ZorgAccent. De één heeft geholpen via de beroepsorganisatie om adressen aan te schrijven. Aangezien er bij de classis geen volledig bestand is van mensen die actief zijn in de beroepsgroep mogen ook mensen zich aanmelden die niet persoonlijk zijn uitgenodigd en mensen die simpelweg interesse hebben in de thema’s. De andere collega is bereid om vergaderruimte beschikbaar te stellen. Daardoor kan ook de samenkomst plaatsvinden in een concreet herkenbare context voor de bezoekers.

Het programma ziet er als volgt uit:
* Welkom en kennismaking
* Gesprek over:
a) welke problemen ervaart men in het werk?
b) welke verwachtingen leven er richting kerk en classis?
c) vindt men voldoende aansluiting bij een werkgemeenschap (en ring)?
* Conclusies

Mensen die willen komen, moeten zich wel even van te voren opgeven, zodat er met de catering op kan worden ingespeeld. Opgeven kan via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Er zijn geen entreekosten voor de deelnemers.

Vanuit de classis zullen aanwezig zijn: ds. Henk Spit (voorzitter van het classicaal college van visitatoren) en ds. Klaas van der Kamp (classispredikant).