Verantwoording

De classispredikant is nieuw. Er is nog weinig ervaring opgedaan met de functie. Dat maakt de vraag relevant: Hoe is het leven van een classispredikant in de praktijk? Omdat er weinig over bekend is, besloot ik mijn eerste honderdtwintig dagen aan papier toe te vertrouwen.

Ik heb er voor gekozen de teksten in één ruk te schrijven. Het is een persoonlijke impressie. Als een andere classispredikant de eerste honderdtwintig dagen op papier zou zetten, zou hij of zij een ander beeld geven. Ik heb de charme van de spontaneïteit voorrang gegeven boven de uitvoerige onderbouwing. Beter nu een verantwoording en de respons gebruiken om de inzet bij te stellen dan achteraf memoires te noteren waarop je de facto niet meer aanspreekbaar bent.

Ik nodig u lezer uit om met mij in gesprek te gaan, mij aan te vullen, te nuanceren. Als dit boekje bijdraagt aan het gesprek over hoe we de classispredikant willen zien en willen laten werken is me dat dierbaar. Want de classispredikant is een publieke functie. We maken samen uit - u als lezer en mijn collegae en ik als uitvoerders –  wat de classispredikant moet doen en heeft te laten. Honderdtwintig dagen zijn kort genoeg om nog geen vast patroon te leveren. We kunnen samen bijsturen. Dus voel u vrij en genodigd voor het verdere gesprek.

Inhoudsopgave
(Hieronder staat de indeling met de paginanummers er achter. Op deze website zijn de teksten eveneens te vinden; daar zijn ze per hoofdstuk opgenomen (of verschijnen ze als zodanig binnenkort). 

    Verantwoording …………………………        pag.5

1. Bijna ………………………………….....            pag. 6
    - één en ander
    - agressie om een boordje
    - origineel grapje
    - schuurpapier
    - een gezicht
   
2. De kerk van straks ………………………       pag. 31
    - menselijke maat
    - breuklijnen
    - geloven verandert
    - aankomende generatie
    - levenshuis
    - teamwork

3. De kerk van onlangs …………………….        pag. 73
     - negentig graden gekanteld
     - een generatie eerder
     - de toon zetten
     - rekkelijk of precies  
      
4. Uitdaging ……………………………….             pag. 96
     - brief uit de toekomst
     - mail uit Enschede en Almere
     - geestelijk leiderschap
     - liefde voor de regio
     - kerstnachtdienst
     - vreugde van het ambt
     - verbindingsdienst
     - nieuwe woorden


    Gesprek …………………………………              pag. 146