VOORBEELDBRIEF
- op verzoek van een kerkenraad geschreven, aan te passen naar de eigen situatie -

Plaats xxxxx, datum xxxx

Beste gemeenteleden,

Als kerkenraad hebben we besloten om vanaf 1 juni weer gemeenteleden uit te nodigen om de kerkdiensten te bezoeken. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er vanaf half maart vanwege de coronacrisis geen diensten meer gehouden in onze kerk op het Kerkplein die toegankelijk waren voor gemeenteleden. Dat gaat voorzichtig veranderen. Met deze brief willen we u informeren over de mogelijkheden.

De overheid en de landelijke kerk hebben aangegeven dat er vanaf 1 juni weer beperkt kerkdiensten kunnen worden gehouden tot maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli – als er geen negatieve ontwikkelingen zijn – gaan de deuren nog verder open en mag men maximaal 100 mensen ontvangen. Er zijn wel voorwaarden aan die aantallen verbonden. Je moet bijvoorbeeld altijd anderhalve meter afstand kunnen houden. Dus voor onze kerk vallen de aantallen iets lager uit. Er zijn extra hygiënische handelingen nodig. En mensen die gezondheidsklachten hebben en mensen die een verhoogd risico lopen ziek te worden vragen we thuis te blijven.

Hoe gaan we de beperkte openstelling in onze gemeente aanpakken? We nodigen mensen per wijk van een ouderling uit om de diensten te bezoeken. We hanteren het volgende schema:
zondag 7 juni 9.30 uur: wijk ouderling x.
zondag 7 juni 19.00 uur: wijk ouderling y.
zondag 14 juni 9.30 uur: wijk ouderling z.
zondag 14 juni 19.00 uur: wijk ouderling a.
zondag….etc.

We realiseren ons dat mensen bij binnenkomst en bij vertrek steeds anderhalve meter afstand in acht moeten nemen. We vragen bezoekers daarom via de hoofdingang onder de toren naar binnen te gaan. Een aanwezige ambtsdrager zal u wijzen op de plekken waar u plaats kunt nemen. Na de dienst gaan we eveneens op aanwijzingen van de ambtsdrager via de deur aan de zijkant naar buiten. Tijdens de dienst is er een aangepaste liturgie. We kennen voorlopig geen gezamenlijke gemeentezang, omdat dit extra gevaren van besmetting met zich meebrengt. En we vragen mensen na afloop van de dienst met een uitgereikt doekje te zitplaats te reinigen.  

Mensen die vanuit de genoemde wijken hierboven van plan zijn de kerk te bezoeken op de vermelde datum vragen we vooraf zich aan te melden bij ouderling XXXX per telefoon op nummer xxxx. We kunnen in onze kerk in de maand juni 30 personen ontvangen. Als we op dat aantal zitten, moeten we mensen die daarna zich aanmelden voor het genoemde tijdstip teleur stellen. We gaan overigens wel door om online-registraties te verzorgen van de diensten, zodat u altijd in de gelegenheid bent om vanuit de huiskamer de dienst mee te vieren.

We realiseren ons ter dege dat we op deze manier minder gastvrij overkomen dan u gewend bent. Onze excuses daarvoor. Het kan gegeven de omstandigheden niet anders. Als u vragen hebt bij deze brief, kunt u op onze website meer informatie vinden. U kunt ook contact opnemen met ouderling XXXX op nummer xxxx.

Graag tot ziens, tot het moment dat we kunnen samenkomen in het gebedshuis dat ons lief is.

….., preses van de kerkenraad


…., scriba van de kerkenraad