'Geeft warmte' naam solidariteitsactie

De solidariteitsactie om mensen tegemoet te komen in hun energiekosten verspreidt zich steeds verder. Enkele plaatsen manifesteren zich als kartrekkers, zoals Ommen waar het idee vandaan komt en Apeldoorn waar een diaconaal ondernemer verder invulling geeft aan de plannen. De twee plaatsen benoemen het initiatief als ….geeftwarmte. Dus Apeldoorn werkt met een mailadres apeldoorngeeftwarmte@gmail.com en Ommen met het mailadres ommengeeftwarmte@gmail.com.

Apeldoorn heeft inmiddels ook een uitgewerkt plan van aanpak. Dat is te downloaden. De data verschuiven wellicht nog wat, maar het plan laat goed zien waar men zoal alert op is.

Op 8 december is er een webinar vanuit de classis Overijssel-Flevoland waar zich al zo’n vijftig mensen voor hebben opgegeven. Jonna van den Berge van Kerkinactie heeft aangegeven deel te nemen aan het webinar en daarna via de website van de Protestantse Kerk praktische informatie verder te verspreiden.

Voor samenvatting aanpak in Apeldoorn: klik hier