Plan als kerk een bezoek aan de Floriade

Mensen met een electronische agenda kunnen al een aantekening maken. Van 14 april t/m 9 oktober 2022 bent u met uw kerkelijke groep hartelijk welkom bij het paviljoen van de kerken op de Floriade. U kunt gezamenlijk de tuin met de helende kruiden en de 12 beelden van de vruchten van de Geest bekijken. U kunt door het labyrint wandelen. Aan de hand van vragen kunt u uw eigen spirituele test doen. Er komen speciale programma’s voor volwassenen en kinderen/tieners.

Dat heeft de initiatiefgroep laten weten. Na overleg kunt u als bezoekersgroep in de Tiny Church een eigen programma invullen, zoals een liturgische afsluiting of de ervaringen o.l.v. een eigen gespreksleider bespreken. De Floriade is open van 10:00-19:00 uur. Informatie over mogelijkheden om met groepen te komen zijn nu al verkrijgbaar, zodat kerkenraden het in een programma kunnen inplannen; overleg loopt via Pieter ter Veen: info@fruitfulcity.nl  Algemene informatie staat op www.floriade.com/nl. Voor groepen en kinderen is korting mogelijk.

Inrichting

Stichting Kerken op de Floriade en haar vrijwilligers werken ondertussen hard aan de bouwplannen voor de Tiny Church en de inrichting van de beeldentuin. Vele kunstenaars hebben een ontwerp voor de kunstwerken ingeleverd. Een labyrintachtige tuin, met helende kruiden en Bijbelse planten wordt dit najaar aangelegd. 


Veertig kunstenaars reageerden op de oproep om een ontwerp voor één van de twaalf vruchten van de Geest in te dienen. Iedere bezoeker van de Floriade kan de verbeelding van o.a. trouw, geduld, vriendelijkheid uit Galaten 5 en geloof, hoop en liefde uit 1 Corinthiërs 13 bewonderen. Het bestuur heeft een eerste selectie gemaakt. Voor een definitieve keuze is het Platform Kerk en Kunst om advies gevraagd. Daarna krijgen de geselecteerde kunstenaars de opdracht.


Fondsenwerving

De initiatiefgroep is van plan in het najaar de Tiny Church te bouwen en de tuin in te richten. Omdat er op het Floriade-terrein na 2022 woningen gebouwd gaan moet het bestuur van Fruitfulcity nadenken over de toekomstige bestemming van de Tiny Church en de 12 kunstwerken. Eén van de uitdagingen is de bouw van de Tiny Church. De Tiny Church wordt zo gebouwd, dat het eenvoudig te demonteren en elders opnieuw op te bouwen is. Gelukkig hebben Pieter ter Veen en de anderen ervaring met de bouw van de eerste Tiny Church in het Cascadepark te Almere. Het zou leuk zijn wanneer de Tiny Church als kapel gebruikt gaat worden of dat iemand het als Tiny House zou willen gebruiken.


De grootste uitdaging is de fondsenwerving. In totaal is zo’n € 330.000,- nodig. Het kunstproject, de tuin, de Tiny Church en de programma’s zijn de moeite waard. Donaties van kerken en particulieren zijn welkom: kijk op www.fruitfulcity.nl/doneer/  Men kan een bijdrage overmaken naar NL 15 TRIO 03 38 74 97 64 t.n.v. Stichting Kerk op de Floriade.

Foto boven: de initiatiefgroep buigt zich over de diverse mogelijkheden
Foto beneden: De Tiny Church, zoals het vorm gaat krijgen op de Floriade