Oogst van de studiemiddag 'Spiritualiteit van samen'

Predikanten en kerkelijk werkers uit de classis Overijssel-Flevoland kwamen op 17 juni 2019 bij elkaar in Dalfsen. De ontmoeting was bedoeld om het thema 'spiritualiteit van samen' verder in beeld te brengen. Breed-moderamen en visitatie, die beide een verantwoordelijkheid dragen in de onderlinge afstemming, proberen daarmee een gezamenlijke bodem te formuleren voor denken en inzet in de regio. 

Op deze pagina nemen we de resultaten en uitwerkingen van de bezinning op. De lezer kan doorklikken op elk van de onderdelen. Op dit moment is hier te vinden: 


Geld voor samenwerking
Column Elsbeth Gruteke
Verhaal Hennie Marsman
Verhaal Hans Baart
Bijdrage Hans van Solkema
Bijdrage Klaas Dijkstra
Programma 'spiritualiteit van samen'
Resultaten van enquête
Foto's pastoresmiddag Dalfsen