Gratis webinars van gemeenteopbouwers

Verschillende kerkenraden hebben in het verleden kennis gemaakt met voormalige gemeenteopbouwers. Voor hen is onder de volgende namen wellicht een bekende: Els Deenen, Liesbeth Nooteboom, Theo Hettema, Else Roza, Bernhard Vosselman en Nico Belo (foto's op rij hierboven). Wie deze mensen nog niet kent, maar best eens iets wil ervaren van hun aanpak onder de titel ‘waarderende gemeenteopbouw’ kan meedoen met een gratis webinar.

De samenwerkende gemeenteopbouwers bieden verschillende webinars aan de komende tijd. Mensen kunnen intekenen voor het onderwerp ‘duurzaam verbinden’, waarvan de webinars worden gehouden op 1 september, 6 oktober en 11 november. Een andere optie kan zijn ‘Hoe verder als geloofsgemeenschap’ op respectievelijk 14 september, 14 oktober en 18 november. Het duurt van 20.00 uur tot 21.15 uur (aanmelden balk rechts op: https://www.met-andere-ogen.nl/diensten-aan-kerken/)

Het aanbod bestaat uit kleine opstapjes als een webinar naar een uitgebreider aanbod als een kerkenraadsdag, en er zijn grotere trajecten, zoals de cursus ‘waarderend leiding geven’ en de training ‘leergemeenschap waarderende gemeenteopbouw’. Die leergemeenschap is bijvoorbeeld heel geschikt voor een aantal buurgemeenten, die hun verdere samenwerking vorm willen gaan geven (www.leren-waarderen.nl ) .

In een flyer schrijft de groep: ‘Met de bouwstenen van ‘verlangen’ en ‘wat werkt’ helpen we kerk en kerkleiders met andere ogen te kijken naar verandering en ontwikkeling. Ons verlangen? Werken aan een bemoedigende en opbouwende cultuur. Dankbaar het goede leren ontvangen en daarin nieuwe mogelijkheden van groei en ontwikkeling zien’.

In een toelichting vertelt Els Deenen onder meer: ‘Ons team heeft zich voorbereid op deze tijd, waarin veel kerkenraden zoeken naar manieren om zich opnieuw te verbinden met de gemeente. En met de nieuwe mensen die zich juist tijdens die lockdown met de gemeente verbonden, omdat het digitaal meedoen voor hen laagdrempelig was. Veel gemeenten hebben van de nood een deugd gemaakt, door andere vormen van vieren en ontmoeten te ontwikkelen – en ook die brengen kansen voor de toekomst met zich mee. De meeste kerkenraden zien hoe belangrijk het is om nu niet terug te vallen op ‘business as usual’, maar om de winst van de afgelopen tijd om te zetten in vooral ‘ánders verder’. Maar hoe voer je daarover met de kerkenraad, en belangrijker nog: met de gemeente, een opbouwend gesprek? Een gesprek over de wezenlijke vragen van het kerk-zijn, dat voortbouwt op de goede ervaringen van de afgelopen tijd, dat niet blijft bij woorden alleen, maar dat op een speelse en trefzekere manier leidt tot concrete plannen waar de gemeenschap mee vooruit kan?’

Ze vertelt verder: ‘Met andere ogen heeft een aanbod voor de komende periode gemaakt, waar kerkenraden, professionals en gemeenten de komende tijd hun voordeel mee kunnen doen, als het gaat om de positieve benadering van de afgelopen periode (‘kijken wat wél kan’) ook in de toekomst te hanteren. Wij kijken al sinds jaar en dag ‘met andere ogen’, en we weten hoe vruchtbaar het kan zijn om kerkelijke gemeenten hun eigen mogelijkheden waarderend te laten onderzoeken’.

Voor meer informatie over Met andere ogen kan men op de website kijken (www.met-andere-ogen.nl) of zich abonneren op een nieuwsbrief (https://www.met-andere-ogen.nl/nieuwsbrief-4/).