Metaforen van verlossingswerk van Christus

Een mooie samenwerking van een confessioneel predikant en een vrijzinnig predikant-uitgever. Zo kan je de nieuwe uitgave ‘Jezus’ kruisdood in beeld’ benaderen; een boek geschreven door dr. Bert van Veluw uit IJsselmuiden (De Hoeksteen) en uitgegeven door ds. Rinus van Warven uit Kampen (Lutherse gemeente). Het boek wordt 9 april gepresenteerd in De Hoeksteen in IJsselmuiden aan de Goudplevier 103. Wie er bij wil zijn is hartelijk welkom; het begint om 15.00 uur.

Dit boek gaat over het mysterie van kruis en opstanding van Jezus Christus. Wat is de betekenis daarvan? Hoe kunnen we ons daarbij iets voorstellen? In welke beelden spreekt de Bijbel daarover?

In twee delen worden 35 hedendaagse en 13 bijbelse metaforen met betrekking tot verzoening en verlossing door Jezus Christus besproken. De vele voorbeelden, verhalen en metaforen spreken tot de verbeelding, en dat is precies de invalshoek van het boek.

Van alle kanten wordt de bijbelse notie dat, Jezus Christus is gestorven als verzoening voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld belicht. Bert van Veluw zegt daarbij: ‘We hopen dat het scala aan metaforen dat aangereikt wordt, velen mag inspireren en mag helpen bij de praktijk van de geloofsoverdracht’.

Bij de 35 hedendaagse metaforen, schrijft Bert van Veluw onder meer over een mijnschacht. Hij vergelijkt daarin Gods redding en de kruisdood van Christus met de bevrijding van mijnwerkers uit een ingestorte mijn. Een citaat om daarvan een impressie te geven:

‘Over de hele wereld werken er mensen in mijnen. Diep onder de grond wordt een delfstof gedolven: zout, kolen, koper, goud. Nu is er een bedrijf, die een goudmijn exploiteert. Bij deze onderneming zijn veel mijnwerkers in dienst. Elke dag gaan de arbeiders met een lift in een schacht naar beneden. De mensen werken met plezier bij dit bedrijf. Het is een goede onderneming met een geweldige directeur, want een deel van wat ze delven mogen ze voor hun eigen gebruik houden. Op een dag stort de schacht in. Ze dachten eerst aan een ongeluk. Maar al snel wordt duidelijk dat de veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen. Men had ten onrechte steunbalken verwijderd. Het gevolg is dat de mijnschacht instortte en dat de weg naar boven werd geblokkeerd. Nu zitten de mijnwerkers vast. Als er geen redding van boven komt, zijn ze ten dode opgeschreven. Gelukkig is er nog wel contact met boven. Daar worden voorbereidingen getroffen voor de reddingsoperatie’.

Bij de bijbelse beelden gaat de auteur in op het vrijkopen van slaven op de slavenmarkt. Weer een citaat:

'Op een aantal plekken in de Bijbel horen we spreken over het vrij- of loskopen van slaven op de slavenmarkt. Het zijn slechts zeer compacte one-liners; die verwijzen naar een dagelijkse werkelijkheid waar de lezer zich in die tijd een levendige voorstelling van kon maken. Deze voor die tijd zeer herkenbare situatie wordt in de Bijbel gebruikt als beeld om de betekenis van het kruis mee te verduidelijken. In onze tijd komen dit soort – toentertijd als gangbaar beschouwde – praktijken niet meer voor. Daarom kunnen wij ons dit soort situaties veel moeilijker voorstellen. Het beeld van losgeld betalen kennen wij alleen nog in geval van kidnapping. Daarom zal ik de metafoor van de slavenmarkt wat uitgebreider reconstrueren’.

Bert van Veluw legt de metafoor verder uit:

‘Op de markt van een Romeinse stad worden slaven te koop aangeboden. Men kan een slaaf nemen voor in de huishouding, als leraar voor de kinderen of als persoonlijke secretaris. Slaven worden niet altijd slecht behandeld. Ze zijn voor een deel te vergelijken met moderne werknemers. Het grote verschil met werknemers nu is dat slaven toen niet vrij waren. Het waren geen vrije Romeinse staatsburgers. Ze waren eigendom van hun heer. Je zult maar een slaaf zijn. Je staat daar op een verhoging op de markt, eigendom van een handelaar. Er komen mensen langs die naar je kijken en je keuren op wat je in hun ogen waard bent. Opeens komt er een man naar je toe, betaalt de prijs en zegt tegen je: ‘Je bent vrij. Ik heb je vrijgekocht. Je mag gaan’. Je kunt je oren niet geloven, maar je bent ontzettend blij’.

Bert van Veluw gaat daarbij verder in op de voorbeelden. Hij laat de kracht zien en ook de beperking van een metafoor. Het boek ‘Jezus’ kruisdood in beeld’, ondertitel: hedendaagse en bijbelse metaforen van verzoening en verlossing’ telt 250 pagina’s, is uitgegeven bij uitgeverij Van Warven en kost 19,95 euro.


Het programma bij de presentatie ziet er als volgt uit:
14.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
15.00  uur: Aanbieding eerste exemplaar door Rinus van Warven aan de auteur
15.15 uur: Reactie op het boek door dr. Guus Labooy, systematisch theoloog en collega van dr. Bert van Veluw in IJsselmuiden-Hoeksteen.
15.40 uur: Verkoop van het boek en informeel contact met een hapje en een drankje

Foto boven: omslag van het boek 
Foto onder: auteur dr. Bert van Veluw