De vloggende dominee

Vloggen en filmpjes plaatsen op social media is nog geen regel onder predikanten en kerkelijke werkers, maar op enkele plaatsen zie je collegae die hun nek uitsteken. Ds. Wim van der Wel uit Hardenberg doet dat. Hij maakte een vlog van bijna drie minuten over bruggen en tegenstellingen.

Wim begint zijn vlog met de vraag: ‘Kijk je naar overeenkomsten of verschillen’. Vervolgens laat hij diverse situaties zien waarin oorspronkelijke verschillen zijn overbrugd.

Het begint letterlijk met een overbrugging. Wim loopt over een brug van Heemse naar Hardenberg. Hij vertelt dat het nog niet zolang geleden is dat mensen het moeilijk vonden de brug over te gaan. Gaandeweg is dat veranderd. Nu gaan bijvoorbeeld veel Hardenbergers zaterdags over de brug naar HHC (Hardenberg Heemse Combinatie).

Wim vertelt vervolgens dat kerken er steeds meer in slagen onderling elkaar op te zoeken. Hij verhaalt van een uitnodiging die hijzelf mocht krijgen van de christelijke gereformeerde kerk in Zwolle. De kerk nodigde hem uit om in deze kerk twee van zijn kleinzoontjes te dopen. Een prachtig gebaar.

Vervolgens vertelt Wim van der Wel over de samenwerking in Hardenberg tussen de kerken. Er is een platform van kerken. En in Baalder, de wijk waarin Wim actief is, groeit de samenwerking met de vrijgemaakten. Er was een gezamenlijke dienst, waarbij het moment dat de predikanten de zegen gaven voor veel mensen ‘een kippevelmomentje’ was.

Ook maatschappelijk trekken mensen steeds meer samen op. Het Baalderfestival is daar een voorbeeld van. Wim kondigde een nieuwe editie aan komende zomer.

De vlog van Wim van der Wel wordt afgewisseld met enkele raambeelden. Wim legde uit, dat het format van de ‘vloggende dominee’ gemaakt is door een zoon van hem. Hij hoeft dan alleen nog maar een paar filmpjes op te nemen met een selfiestick, iets te knippen en het materiaal in het raamwerk te schuiven. Als er mensen zijn die meer informatie willen of een raamwerk willen laten maken, kunnen ze via Wim van der Wel uit Hardenberg waarschijnlijk wel verder komen.

De vlog is te zien op facebook bij PKNBaalder, c.q. op https://www.facebook.com/wim.vanderwel.3?epa=SEARCH_BOX