Almere koos decentraal model

‘Er is veel veranderd. De algemene kerkenraad is meer dienend en de wijkkerkenraden werken zelfstandiger aan hun doelen. Ze hebben volop ruimte om plaatselijk initiatief te nemen’.
 
Dat zegt ds. Rianne Veenstra uit Almere-Buiten in een interview met de website van de landelijke kerk. Het is een boeiend interview, passend bij de inzet van de protestantse kerk om naar een eenvoudiger bestuursstructuur te komen. De protestantse kerk in Almere heeft die lijn opgepakt. In tegenstelling tot Enschede, de grote evenknie aan de oostzijde van de classis, waar men inzet op een wijkenloze kerk met één centrale (algemene) kerkenraad, kiest Almere voor een andere route. Almere zet juist in op een decentraal model. De wijken hebben meer slagkracht gekregen.

‘Wij werken in de kerkenraad nu ook met een andere agenda. Mededelingen en de rondvraag staan niet meer aan het eind op de agenda, maar vooraan! Zo word je om tien uur ‘s avonds niet nog overvallen door zaken waar je minstens een half uur over zou moeten praten’.

Almere heeft ook het aantal vergaderingen drastisch verminderd. Was er eerst elke maand een vergadering, met moderamen vooraf, nu wordt er maximaal zes keer per jaar vergaderd en is het moderamen vooral per e-mail in overleg.

Vergaderingen van de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Almere liepen niet, de sfeer was vaak niet prettig, zegt de landelijke website. Met hulp van buitenaf is een veranderingsproces ingezet. Zowel de inhoud als de sfeer van de vergaderingen verbeterde.

Almere heeft zich laten bijstaan door hulp van buitenaf: veranderkundige Geertruyt Stokes en beleids- en organisatieadviseur Marian Kuijs hebben geholpen. ‘We vroegen hen om ons te helpen om van een grote algemene kerkenraad van 14 mensen een kleinere kerkenraad te worden die dienend aanwezig kon zijn voor onze drie wijkgemeenten en de pioniersplek’, aldus Rianne Veenstra. Uiteindelijk werd er besloten om van een algemene kerkenraad van 14 personen over te gaan naar een kerkenraad van maximaal 9 mensen.

Almere heeft de classispredikant uitgenodigd op 5 juni om verder kennis te nemen van de situatie in de groeistad van Flevoland. 

Foto: Rianne Veenstra (rechts) en Marian Kuijs (foto website PKN)