Wandelen met de nieuwe dominee 

In Haaksbergen hebben ze een nieuwe dominee. Job Stein. En die heeft een originele manier om de mensen in zijn nieuwe omgeving te leren kennen. Als onderdeel van de kennismaking maakt hij een wandeling langs de gemeentegrens. Dat is een behoorlijke onderneming. Want de grens strekt zich uit over pakweg 60 kilometer. Job Stein legt het parcours in etappes af. Hij nodigt mensen uit om een stukje met hem mee te lopen. Zeg één uur of voor de volhouders twee uur. Mensen die hem gezelschap willen houden kunnen zich aanmelden.

Het nut van een wandeling is bekend. Al kuierend praat je met elkaar en kan je gevoelens een plek geven. De tocht van de Emmaüsgangers van Jeruzalem naar Emmaüs is richtinggevend in het opstandingsverhaal. Van de filosoof Emmanuël Kant is bekend dat hij iedere dag een stevige wandeling maakte op dezelfde tijd. Men noemt hem daarom wel 'het horloge van Koningsbergen'. En van Friedricht Nietzsche weten we dat hij moest wandelen in de bergen om zijn depressiviteit te keren. 

Job Stein houdt het bij kennismakingen. Hij heeft al enkele etappes afgelegd. Hij begon op woensdag 22 mei bij de land-grenspaal nummer 1. Er volgden andere etappes op 3 juni, 11 juli. En er komen nog diverse etappes aan: 26 juli, 6 augustus, 14 augustus, 29 augustus. Intekenen kan door een mailtje te sturen naar j.stein@pkn-haaksbergen.nl graag met als onderwerp van de mail ‘samen wandelen’.