Classispredikant Overijssel-Flevoland

Bomen. Tijdens een vierjaarlijks bezoek van de classispredikant aan de protestantse gemeente Oldenzaal werd de vergadering geopend met een gedicht over bomen, metafoor voor vriendschap. Een mooi beeld om misschien impliciet de relatie van de classis tot gemeenten weer te geven; en de relatie van kerkenraadsleden naar elkaar. Klik hier

Aandacht anderhalve-meter-kerk. De teksten van het webinar, een videoband en de chats van 30 juni en 2 juli zijn beschikbaar. Voor de liefhebber is het materiaal bij elkaar gezet op de volgende site. Klik hier. 

Verandering. Ds. Henk Molenaar uit de hervormde gemeente Doornspijk heeft een beroep ontvangen van de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst. Voor deze en andere mogelijke mutaties: Klik hier. 

Regelmatige updates corona. De deuren van het zingen gaan voorzichtig verder open. Als de kerk groot genoeg is, en de ventilatie werkt, en er afstand is, mag gemeentezang. Klik hier

Zonnepanelen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed geeft ruimte aan monumentale kerken om zonnepanelen te plaatsen. Daarmee wil men bijdragen aan klimaatdoelen. Klik hier.

Liederenschat. Opwekkingslied 334 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen', maar dan op een andere tekst. Prachtige originele liedteksten van ds. Johan Meijer uit Borne. Klik hier. 

Omroep Flevoland. Omroep Flevoland blijft interviews uitzenden met voorgangers van kerken. De ervaringen in de coronatijd nodigen uit tot meer interviews. Klik hier. 

Predikant. Het breed-moderamen van de classis Overijssel-Flevoland sprak over het welbevinden van de predikant en de opheffing van te klein geworden gemeenten. Voor een impressie: klik hier

Contact overheid. De classis had diverse contacten met de provincie. De commissaris van de koning Andries Heidema sprak een video in voor de kerken, klik hier.