Classispredikant Overijssel-Flevoland

Vacature. IJsselmuiden-Grafhorst wijk 2 zoekt een kerkelijk werker voor pastoraat aan ouderen en andere voorkomende werkzaamheden. Voor informatie: klik hier. 

Joodse boekrollen. De Joodse gemeenschap in Twente heeft Nieuwjaar en Grote Verzoendag gehouden in de protestantse kerk. Het NIW publiceerde foto's van deze bijzondere keus. Klik hier.

Personalia. Ds. Bob Haanstra (Steenwijk) neemt 7 november afscheid; ds. Egbert Egberts (Nijkerk) doet op hervormingsdag intrede in Rijssen. Voor personalia: klik hier.

Onderdak en catering. Als iedere gemeente de werkgemeenschap af en toe gastvrijheid verleent, hoeft er geen aparte financiële heffing te komen. Het bm vergaderde: klik hier.

Vacatures beheer. Het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken zoekt nieuwe leden. Misschien iets voor u (man/vrouw)? Of voor iemand uit uw omgeving? Klik hier.

Andere blik. Hoe kijken allochtone christenen naar de Nederlandse samenleving? Daarover ging het in het FUGO-beraad. Voor een impressie: klik hier.

Overheidsgeld. De provincie Overijssel stelt 25.000 euro beschikbaar voor drie kerken die goede plannen indienen om de kerk in te zetten voor de dorpsgemeenschap. Klik hier.

Hubertus. De gesproken column in het dialect voor Ziezozondag van RTV-Oost op zondagochtend ging over de verhouding van St. Franciscus tot St. Hubertus. Klik hier. 

Update corona. Hoe vertalen gemeenten de nieuwe richtlijnen voor corona? Bij de updates staan enkele voorbeelden, waarin kerkenraden zich kunnen spiegelen: Klik hier