Een ontbijtvergadering. Het breed-moderamen vergadert in alle vroegte in Dalfsen. Hans van Solkema reikt de broodjes aan. Klik hier.

Kerkdienst in de jonge Ontmoetingskerk in Enschede. Klik hier.


Yasmin, Syrische migrante, diaken in Enschede. Klik hier. 


Voorzitter Maarten Westerduin van de Protestantse gemeente Zwolle ontvouwt toekomstplannen. Klik hier

Naastenliefde en rentmeesterschap. Idealen van de commissaris van de koning in Overijssel. Klik hier.

Ds. Rienke Vedders-Dekker over deelname kerken in WMO-beraad gemeente klik hier

Ds. Betsy Nobel voor classis Overijssel-Flevoland aangewezen als  dorpskerkambassadeur.  Klik hier.

Herman Ekenhorst beschikbaar voor coaching en training. Klik hier.

Liedjes en meer uit Overijssel

Wat is geestelijk leiderschap? Ds. Henk Schuurman uit Colmschate stelde de vraag tijdens de ring Deventer. Klik hier.

Gebeden en meer uit Flevoland

In Almere worden hele straten tegelijk opgeleverd. Hoe ben je daar kerk? Klik hier.

Ring Flevoland over missionair-kerkzijn. Klik hier. 

Video van Arend Jan Overstegen over de classispredikant. Klik hier.

Wilt u een gratis abonnement op de digitale e-flits. Klik hier.