Classispredikant Overijssel-Flevoland

Dr. Jaap Wiegers uit Olst heeft 150 psalmen opnieuw berijmd. Hij werkte er dertien jaar aan. Wat motiveerde hem? Klik hier. En alle 150 op rij: klik hier

De ring Steenwijkerland stelde vragen over de VoG-verklaring. Er is inmiddels een reactie binnen vanuit Utrecht. Klik hier. Op de foto de voorbereiding van de vesper in de ring. Voor een impressie van de bijeenkomst: Klik hier.

Studiedag over Jonathan Sacks en leiderschap. Te gebruiken in preekvoorbereiding. Maandag 2 maart in Hellendoorn. Klik hier.

Hoe doen kinderbijbels dat met het geboorteverhaal van Jezus? Wat voegen ze toe om kinderen het wonder van de geboorte te laten ervaren? Klik hier.

Kerken in Overijssel en Flevoland zijn volop bezig met het kerstfeest. Van kerstpakketacties tot kerstwandelingen. Klik hier voor een indruk. 

Ds. Oane Reitsma (Enschede) schreef een impressie van de laatste generale synode, klik hier.

Predikante van Zeewolde begeleidde oud-katholieken op weg naar het vinden van een nieuwe aartsbisschop, klik hier.

Onlangs vond de generale repetitie plaats voor de kerstnachtdienst in de streektaal. De kinderen uit Lettele ontspannen zich even. Klik hier.

Classis Overijssel-Flevoland telt zo'n honderd migrantengemeenten. Klik hier
Sofak wil allochtone kerken zichtbaar maken. Klik hier.

Ds. Leo van Rikxoort hoopt 5 januari afscheid te nemen van Hardenberg-Heemse en Mariënberg. Voor actuele mutaties: Klik hier.

Ds. Beer heeft positieve ervaringen met 'Kerk op Schoot', het flaneren door de kerk spreekt kinderen aan, klik hier.

Gé Speelman en Welmoet Boender beschikbaar om voorlichting te geven over interreligieuze samenwerking lokaal, klik hier.

Rachèl Koopman (coördinator categoriaal pastoraat) is bij de ontmoeting met pastores in de zorg 23 januari. Geef je nu op. Klik hier

Voor RTV-Oost sprak ik in column in over knusse dagen. Klik hier.