Classispredikant Overijssel-Flevoland

Land in regio. Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, was als voorganger in een reguliere kerkdienst in de Grote Kerk in Steenwijk. Hij ging in op het thema 'geraakt worden'. Klik hier.

Noabers in Rijssen. Ds. Sander Ris van de gereformeerde Ontmoetingskerk komt aan het woord op de landelijke website van de PKN over de introductie van de noabers in zijn gemeente. Klik hier. 

Mutaties. Ds. Ger Zijl uit Nijverdal neemt als emeritus tijdelijk een deel van het predikantswerk waar in gereformeerd Rijssen. Klik hier

De open poort. De gereformeerde kerk in Zwartsluis breidt de inzet van diaconaal werker Jan Timmerman uit. Hier op de foto met rechts ds. Arjen van der Spek. Klik hier.

Gelukkige vrijwilligers. Het CBS hield onderzoek naar vrijwilligers. Mensen die pro Deo werken, worden er zelf gelukkig van, zo blijkt. De kerk is hofleverancier. Klik hier.

Burn-out. 'Je moet een beetje een ander mens worden'. Citaat uit dagblad Trouw over de 'dominee die nee moet leren zeggen', in gesprek met ds. Johan het Lam. Klik hier. 

Kleine gemeenten. Het breed-moderamen sprak over kleine gemeenten, convenanten, kliklijnen, financiën en leeftijdsgrenzen. Klik hier. 

Publieke theologie. De classis Overijssel-Flevoland sprak over de nieuwe visienota en over Zuid-Afrika. Klik hier.

Wonderen en bijgeloof. Motivaction kwam met cijfers over geloof in wonderen en bijgeloof in Overijssel en Flevoland. Klik hier.