Classispredikant Overijssel-Flevoland

Ambt. 'Het ambt draagt de ambtsdrager'. Die uitspraak kwam naar voren tijdens een bijeenkomst van het breed moderamen van de classis. Klik hier. 

Man / vrouw. Het Nederlands Dagblad deed onderzoek naar ervaringen van vrouwen als predikant in vergelijking tot de ervaringen van mannen. Er is nog een lange weg te gaan. Klik hier. 

Personalia. Ds. Rineke van den Berg neemt zondag 4 juli afscheid van de protestantse gemeente Bruchterveld; ze gaat naar Hengelo (Gelderland). Voor personalia: klik hier. 

Ambtsvisie. Leo Koffeman sprak met de classis Overijssel-Flevoland over het rapport 'Geroepen en gezonden'. Zaterdag nam de synode het rapport unaniem aan. Klik hier.

Promotie. Ds. Bert-Jan Heusinkveld uit Daarle is gepromoveerd met als hoofdpromotor prof. dr. ir. Henk Jochemsen op een ethisch-medische dissertatie 'De betere mens'. Klik hier. 

Kerk na corona. Ds. Martin van Dam uit IJsselmuiden is één van de scribenten van de uitgave 'Kerk na corona'. Voor een PDF of Word-versie om in eigen kring het gesprek te starten: Klik hier. 

Voorbij corona. Hoe zien kerkenraadsleden de toekomst van het kerkenwerk na corona? Eén van de predikanten in Overijssel stelde daarover vragen aan zijn ambtsdragers. Klik hier. 

Knoop in zakdoek. Niet alleen persoonlijk, maar ook als samenleving lijden we in toenemende mate aan geheugenverlies. Daarover gaat mijn column in ziezondag op 13 juni. Klik hier. 

Update corona. De samenleving gaat weer open en de kerk opent tegelijk steeds verder de deuren. Voor laatste ontwikkelingen over corona en kerk: Klik hier