De werkgroep permanente educatie heeft handige tips voor predikanten en kerkelijk werkers die nog een studieplan moeten opzetten. Klik hier.
 

Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Flevoland gaat samenwerken met de kerk. Klik hier. 
Voor een filmpje: klik hier

Een megaklus. Dat is het in de Grote Kerk in Zwolle. Een groep startte een project om de bijbel over te schrijven. Ze zijn nu nog in Genesis. Een enkele vrijwilliger laat zich inspireren en tekent bij de tekst illustraties. Net zoals de monniken in de Middeleeuwen. 

We hoeven het 'gat in de kerk' niet weg te organiseren. Wie het heimwee durft te benoemen, kan groeien in kracht. Ds. Hans van Solkema schreef een bijdrage in de discussie over millennials in de kerk. Klik hier.

Willemsoord is het toneel van de tweede regionale ontmoeting in Steenwijkerland. Kerkenraden uit de regio zijn welkom met een afvaardiging op 27 juni. Klik hier.

Kerkenraden die willen considereren op de jongste wijzigingsvoorstellen van de kerkorde kunnen dat doen tot 20 mei richting ds. Liekele Hoekstra. Klik hier.

Filmpje op de Holterberg. Een metafoor voor leven en beleid kerkenraad. Klik hier

Een uitgaanstip. 

Kerkrentmeesters van Overijssel-Flevoland bijeen over gebouwen, geld, mensen en organisatie. Klik hier. 

Wat doe je als er steenmarters in de kerk komen? Klik hier.

App Protestant ter ziele, Givt steeds vaker gebruikt. Klik hier.

Klik hier voor de meditatie van ds. Henk Spit bij de verbintenis.

Het breed-moderamen maakte het beroepingswerk overzichtelijk. Hier het protocol. 

Passie in de provincie. Uitzending RTV-Oost op eerste Paasdag. Klik hier.

Hans Baart uit Ommen verzorgt een inleiding over 'spiritualiteit van samen' voor pastores op 17 juni. Klik hier.

Voor een paasgedachte, klik hier
Voor een paasfilmpje, klik hier

'De verbeelde aanwezigheid van Christus, dat heb ik heel hard  nodig'. Ds. Wim de Jong uit Goor voor landelijke website. Klik hier.

Laatste exemplaren: de tweede druk van de Bijna-Bisschop. Klik hier.

Reacties op 'De Bijna-Bisschop' resulteerden in een themadienst met een meditatie en gebeden, klik hier.

Dansende koeien en jonge dieren. Klaas van der Kamp over nieuw leven in een column op RTV-Oost, radio Zie zo Zondag.

Paassymbool bij Emmeloord wijst op zorg voor klimaat. Klik hier.

Spiritualiteit uit Flevoland

Teksten in de Saksische streektaal. Spiritualiteit uit Overijssel