Classispredikant Overijssel-Flevoland

Migrantenkerken. Witte en gekleurde kerken ontmoeten elkaar zelden. Zou dat anders kunnen in Overijssel-Flevoland? Op 25 april volgt er een verkenning. Klik hier.

Ecologie. De werkgroep Kerk en Israël organiseert 28 maart in Hellendoorn een studiedag over 'Zorg voor de aarde / herstel van de wereld'. Wie wil nadenken over een joodse invalshoek: klik hier.

Personalia. Ds. Jan Hendrik van Wijk uit Windesheim krijgt een beroep naar Oud-Vossemeer. Ds. Jacob Mulderij gaat werken als bijstand in de gereformeerde kerk van Urk: klik hier. 

Kosten. Er kwamen enkele vragen binnen over de kosten van een tijdelijke predikant. Maakt het verschil of je iemand van 45 of iemand van 68 aanstelt? Klik hier.

Kuinre. Willeke Brouwer, cartoniste bij het Nederlands Dagblad, schreef en tekende een unieke Bijbel, die in de protestantse kerk van Kuinre wordt gepresenteerd. Klik hier.

Godsbeelden. Het breed moderamen sprak over verschillende godsbeelden en hoe je dat vruchtbaar aan de orde kunt stellen als het respect onvoldoende aanwezig is. Klik hier.

Imago predikant. De universiteit in Kampen en het kerkelijk steunpunt in Zwolle van de kleine gereformeerde kerken voeren campagne over het imago van de predikant. Klik hier. 

Solidariteit. Na Overijssel-Flevoland heeft nu ook de classis Groningen-Drenthe een webinar uitgezet over armoede die ontstaat door de stijgende energieprijzen en inflatie. Klik hier.

Update corona. De roep om meer ruimte in de kerk groeit. Zal de kerk kunnen meebewegen in de mogelijkheden die zich maatschappelijk lijken af te tekenen? Klik hier