Werken als pastor na de coronacrisis

De classis Overijssel-Flevoland nodigt predikanten en kerkelijke werkers uit voor een webinar over het thema ‘Pastor tijdens en na de coronacrisis’. Pastores die willen meedoen, moeten zich van te voren opgeven en krijgen dan een link thuisgestuurd waarop ze gratis kunnen meedoen met de bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 juni vanaf 14.30 uur. Vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur zijn er enkele inleidingen en kunnen deelnemers via de chat vragen formuleren over het thema.

De classis wil met het thema inhaken op vragen die spelen bij pastores en kerkenraden. Ze hebben allemaal indringende ervaringen opgedaan met de beperkingen door de dreiging van het coronavirus in de achterliggende weken. Het vermoeden bestaat dat de complete lockdown langzaam zal worden teruggeschroefd en dat roept vragen op naar de manier waarop de pastores het werk oppakken. Wordt het een voortzetting van de oude lijn van voor de coronacrisis of zijn er onderdelen van het ambt en het werk die blijvend zullen moeten veranderen? In het webinar gaan de inleiders daarop in.

Natuurlijk kunnen er in anderhalf uur tijd slechts enkele lijnen worden benoemd. Maar je moet ergens beginnen. De classis wil met het webinar pastores een gelegenheid bieden elkaar als collegae te ontmoeten.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 14.30 uur: Binnenkomst
15.00 uur: Opening door de gespreksleider ds. Hans van Solkema
15.10 uur: Bijdrage ds. Ilonka Terlouw over de pastor tijdens en na de coronacrisis
15.25 uur: Bijdrage ds. Klaas van der Kamp over de gemeente tijdens en na de coronacrisis
15.40 uur: Bijdrage ds. Wilbert Dekker over een theologie inhakend op de coronacrisis
15.55 uur: Chat
16.10 uur: Mededelingen
16.20 uur: Afsluiting
16.30 uur: Einde
Techniek: Johan Kuiper

Een korte toelichting op de namen:
* Ds. Hans van Solkema is preses van de classis Overijssel-Flevoland en predikant in Heino.
* Ds. Ilonka Terlouw is in 2015 gepromoveerd op een proefschrift over de geloofsbeleving van evangelisch protestanten; ze is predikante in Tollebeek.
* Ds. Klaas van der Kamp is classispredikant van Overijssel-Flevoland.
* Ds. Wilbert Dekker werkt aan een promotie-onderzoek over de juridische connotatie van bijbelteksten uit het bijbelboek Handelingen; hij is predikant in Kampen.
* Johan Kuiper werkt als vrijwilliger bij het LRP en is tweede scriba van de classis Overijssel-Flevoland.

De organisatie realiseert zich dat de digitale vergaderomgeving nieuw is voor velen. De mensen die daarin willen oefenen krijgen op dinsdag 2 juni de kans om 15.00 uur in te loggen. Johan Kuiper zal hen te woord staan en de opzet van een webinar uitleggen, inclusief het gebruik van de chatfunctie. Je mag ook zonder voorbereiding inloggen op 8 juni; om 14.30 uur is er nog een korte herhaling van de opzet, om 15.00 uur begint het programma.  

Wie wil meedoen met het webinar kan zich opgeven tot 1 juni via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wie vooraf wil oefenen op 2 juni, moet dat even apart aangeven. Je krijgt dan een link toegestuurd die je eventueel respectievelijk op 2 juni en 8 juni kunt gebruiken. De vergadering op 8 juni vindt plaats met de microfoon op mute en de camera uit. Dat geeft de beste kwaliteit om de sprekers te zien en te horen.