Regiobijeenkomst in Vroomshoop

DEZE BIJEENKOMST IS GEANNULEERD OMWILLE VAN DE DREIGING VAN HET CORONAVIRUS

Vanuit de classis zijn diverse kerkenraden in de regio Vroomshoop uitgenodigd om mogelijkheden voor kerkelijke samenwerking te verkennen. De bijeenkomst staat gepland voor maandag 16 maart van 19.45 tot ongeveer 21.45 uur en vindt plaats in kerkelijk centrum Irene, Julianastraat 27 in Vroomshoop. De bijeenkomst heeft een verkennend karakter.

Diverse kerkenraden in de driehoek Hardenberg-Almelo-Ommen hebben in de achterliggende periode de classis Overijssel-Flevoland geraadpleegd over samenwerking. Meestal was een vacature of een terugloop in financiën aanleiding voor een concrete vraag. De protestantse gemeente Daarlerveen heeft in dat kader een brief rondgestuurd naar diverse kerken in de regio om de mogelijkheden voor verdere samenwerking af te tasten. In lijn met dat initiatief worden de gemeenten nu rond de tafel gebracht. Daarbij zijn in eerste instantie gericht gemeenten uitgenodigd die op de één of andere wijze zelf betrokkenheid hebben getoond bij de vraagstelling. Maar ook andere gemeenten uit de regio Vroomshoop (ringen Hardenberg, Almelo en Ommen) zijn welkom. Wellicht lukt het om samen plannen te maken voor een strategische lijn.

De gemeenten worden gevraagd om tenminste twee personen af te vaardigen. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en welkom
2. Aanleiding en doelstelling
3. Rondje wie is wie en hoe staan we er voor qua financiën en eventuele vacatures
4. Contouren van een strategie en ervaringen elders
5. Gesprek over mogelijke samenwerking in de regio
6. Conclusies en eventuele vervolgstap
7. Rondvraag en sluiting

Ds. Jan Droogendijk uit Vroomshoop treedt op als gastheer en voorzitter. De classispredikant ds. Klaas van der Kamp zal een inhoudelijke bijdrage leveren en de discussie starten.

Mensen die willen deelnemen wordt gevraagd zich vooraf op te geven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl

Alle gemeenten in de regio zijn welkom. De volgende gemeenten hebben een uitvoerige uitnodiging gekregen, omdat er eerder vragen rond het thema zijn gesteld:

Uit regio Hardenberg:
Bergentheim
Bruchterveld
Lutten 
Mariënberg 

Uit regio Ommen:
Beerzerveld 
Daarlerveen
Vroomshoop

Uit regio Almelo
Vriezenveen
Westerhaar

Foto: regio Vroomshoop (internet)