Leerhuis voor pastores in 2021 en 2022

In het kader van het leerhuis Jodendom-Christendom biedt de Classicale Werkgroep Kerk & Israël komend seizoen een de cursus ‘Drie aartsvaders en Tien Woorden’ aan. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten over de drie aartsvaders in het najaar van 2021 en vier bijeenkomsten in het voorjaar van 2022 over de Tien Woorden.

In het najaar worden de samenkomsten verzorgt door ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen. Eerder verzorgde hij in het kader van het pastores leerhuis tien studiebijeenkomsten over ‘Mijn liefde voor de profeten’ van Elie Wiesel. Dat waren goede en leerzame ontmoetingen. Bart is ook auteur van verschillende boeken over de omgang met ‘ons’ Oude Testament, zie ook zijn website www.barttrouwborst.nl. Bart heeft toegezegd opnieuw drie bijeenkomsten te willen verzorgen, ditmaal over de drie aartsvaders.

Bart Trouwborst schrijft over de op handen zijnde cursus onder meer het volgende: ‘In de Bijbel wordt God meermalen aangeduid als ''de God van Abraham, Isaäk en Jakob''. God is de God van de aartsvaders. Uiteraard zijn hun namen en levens ons niet onbekend. Toch kun je je altijd weer later verrassen, door hun levens vanuit nieuwe invalshoeken te bekijken. Dat proberen we te doen op dit leerhuis, waarin we de aartsvaders vanuit diverse invalshoeken vanuit de Joodse traditie beschouwen. Aan Abraham blijken toch meer kanten te zitten dan gedacht. Over Isaäk - de meest 'bescheiden' aartsvader blijkt bij nader inzien toch wel wat meer te vertellen. En hoe wordt Jakob beschreven en gewaardeerd in de Bijbel en de traditie? Wie zin heeft om mee te studeren op de 'grote drie', is van harte welkom zich te laven aan Schrift en traditie’.

Die drie bijeenkomsten zijn weer op maandag gepland: op 27 september, 25 oktober en  22 november,  telkens op de vierde maandag van de maand. In het voorjaar van 2022 zal Dodo van Uden de inleider zijn. Zij gaat aan de slag over de Tien Woorden. Later volgen er nog meer details.

De bijeenkomsten worden centraal gehouden: in de Geref. Kerk, Spoorstraat 5 (tegenover het station) in Wierden; uit alle hoeken van onze classis goed bereikbaar met openbaar vervoer. Aanvang 11.00 uur, om 12.30 uur is er een onderbreking voor een lunch en om 13.15 uur wordt de draad weer opgepakt, om af te sluiten rond 14.45 uur.

Na afloop van een jaargang Pastores-Leerhuis wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Voor de waardering van dit certificaat in je portfolio: het gaat om 28 uur studiebelasting in de vrije (niet-aangestuurde) ruimte. (7 x 3 uur voor de bijeenkomsten en voor elke bijeenkomst 1 uur voorbereiding). Ter vergelijking: gemeten naar de vroegere rekeneenheid in studiepunten stond 28 uur voor 1 studiepunt.

Kosten van deelname zijn voor dit najaar 3 x € 25,-  =  € 75, - (inclusief lunch). Misschien komt er een kleine prijsverhoging in het nieuwe jaar. Voor alle duidelijkheid: je schrijft je in voor alle 7 bijeenkomsten.  

Leren van Bart en Dodo, leren van elkaar, meer thuis raken in de Schrift, in de Joodse omgang met de bijbel, aloude woorden die opengaan en opnieuw gaan leven, die vensters worden op het licht dat van de andere kant ons bestaan verheldert, kortom: deze bijeenkomsten zijn niet te missen, moet je meemaken, van harte welkom, geef je op!

Aanmelding bij ds. Leon Eigenhuis, mleigenhuis@gmail.com, tel. 0572-785330, namens de werkgroep Kerk en Israël van de classis; ds. Reinier Gosker is daarvan de voorzitter en ds. Leon Eigenhuis bestuurslid.

Foto: Eén van de aartsvaders getekend door een Joods meisje van tien jaar