oktober 2021

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
------------------------------------------------------------------------------------------

Huis
Verschillende predikanten zijn dichtbij het emeritaat gekomen. Dat merk je bij de werkgemeenschappen. Een handvol predikanten vertelde over een huis dat ze hebben aangeschaft. Ze pendelen als forensen het laatste deel van hun actieve ambtsperiode. Klik hier

Academiepastor
De protestantse gemeente Enschede heeft met ds. Jaco Zuurmond benoemd als academiepastor. Het gemeentewerk wordt waargenomen door ds. Peter Hendriks uit Hengelo. Klik hier.

Prijsvraag
De provincie Overijssel stelt 25.000 euro beschikbaar voor drie kerken die meedoen met de prijsvraag ‘kerkdorp in beweging’. Kerkbesturen worden uitgedaagd om met een plan te komen om hun kerkgebouw in te zetten voor de omliggende gemeenschap. Insturen voor 12 november. Er doen geen honderden kerken mee, dus laat die kans niet lopen. Klik hier.

Vacature
Geïnteresseerd in de materiële kant van de kerk? Affiniteit met kerkrentmeesters en diakenen? Overweeg je aan te melden bij het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. Er komen enkele vacatures aan. Betrokken mannen en vrouwen welkom. Klik hier. 

Fris
Kunnen we de ingewikkelde kanten van het nieuwe administratiesysteem Fris afhalen? En hoe kunnen we kerken plaatselijk maximaal van dienst zijn? Dat zijn thema’s die het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken 5 oktober aan de orde stelt in een speciaal georganiseerd overleg met het generale college.

Inspiratieweekend
Er worden honderden deelnemers verwacht op het inspiratiefestival dat diverse kerken in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit organiseren op Terschelling van 22 tot en met 24 oktober. Ook het dagblad Trouw geeft acte de presence. Klik hier.
 
Dorpskerkenambassadeur
Met de teruggang van coronadreiging zijn ook de dorpskerkenambassadeurs oproepbaar voor advies in gemeenten. Er is in de coronatijd nieuw materiaal ontwikkeld. Ds. Betsy Nobel is ambassadeur voor onze classis. Klik hier.

Zondagsblad
Het Gezamenlijk Zondagsblad informeert elke veertien dagen over geloof, kerk en samenleving. Ds. Jan Dirk Wassenaar, eerste scriba van de classis, verzorgt de hoofdredactie. Het blad voert campagne om alle mensen in de gemeente te bereiken. Plaatselijke kerken kunnen daar een bijdrage aan leveren door gratis folders op te vragen ter verspreiding. Klik hier.

Communicatie
Ds. Job Stein uit Haaksbergen-Buurse heeft in de werkgemeenschap een inspirerend verhaal gehouden over het aangaan van contacten met de pers. Ongeveer in dezelfde tijd plaatste het Zwolse kerkblad een column van Theo Brand en Karlijne Brouwer om het gebruik van social media in de kerk te stimuleren. Klik hier. 

Personalia
De volgende berichten rond personen kunnen we melden:
* Marijke Landlust uit Steenwijk is per 1 september aangesteld als kerkelijk werker voor ouderen in de oude vestingstad Steenwijk. 
* Ds. Florisca van Willegen uit Uithoorn wordt bevestigd in de protestantse gemeente Almere-Haven.
* Ds. Harry Hoogeveen uit Alteveer en Kerkeveld heeft het beroep aangenomen naar de protestantse gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot. 
* Ds. Peter Hendriks uit Hengelo geeft tijdelijk invulling aan het werk in de protestantse gemeente Enschede (vacature Jaco Zuurmond).
* De hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst heeft ds. Marco Noorderijk uit Zetten-Andelst beroepen. 
* Hermien Bredewold uit Nieuwleusen stopt in Dalfsen als kerkelijk werker (jeugd). 
* Ds. Alfred C. Bronswijk uit Deventer (destijds predikant in Zwolle-Berkum) is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op het thema ‘Tussen beeldenstorm en beeldenvloed. Visuele cultuur als uitdaging voor de protestantse theologie’.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 4, nr. 2 (oktober 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.