Kerkruimte geïnventariseerd ten dienste van asielzoekers

Is er in kerken ruimte voor de opvang van vluchtelingen? Die vraag stelden leden van het kabinet afgelopen week aan de directeur van de Dienstenorganisatie Jurjen de Groot. Om dat in beeld te krijgen heeft KerkinActie een enquête uitgezet, waarop kerkenraden kunnen aangeven of ze ruimte hebben die voor dit doel kan worden aangewend (klik hier).

De overheid kamp met capaciteitsproblemen voor statushouders en asielzoekers. Er is onvoldoende ruimte voor huisvesting van statushouders, waardoor zij de opvang niet kunnen verlaten en er te weinig capaciteit bij het COA is voor de opvang van asielzoekers. Bij Kerk in Actie is de vraag neergelegd wat de Protestantse Kerk kan doen om het opvangprobleem te verkleinen. 
 
De structuren in Nederland zijn weliswaar goed, deze verantwoordelijkheid ligt bij COA. Het huidige gebrek aan ruimte is het gevolg van de keuze om af te schalen toen er tijdelijk minder plaatsen nodig leken te zijn. Tegelijkertijd heeft de directie aangegeven te willen zoeken als landelijke kerk naar een betrokken taak als het gaat om een veilig en menswaardig bestaan voor iedereen. Het vinden van huisvesting past bij die doelstelling.

De directie heeft daarom besloten de ruimten bij kerken te inventariseren. Vanuit Kerk in Actie is dit onderzoek uitgezet om kerkelijke gemeenten te vragen serieus na te denken op welke wijze ze kunnen bijdragen in deze crisis, bijvoorbeeld door plekken voor crisisnoodopvang beschikbaar te stellen en daar actief met hun burgerlijke gemeente over in gesprek te gaan.

Als 'onderlegger' hebben Karin van den Broeke, programmaleider Kerk in Actie, en Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie, een artikel geschreven waarin ze vanuit de landelijke kerk pleiten voor een gastvrije opvang van álle vluchtelingen. De kerk draagt graag bij aan het creëren van draagvlak. Niet alleen voor Oekraïners, maar voor ieder die veiligheid nodig heeft.
 
De directie wijst er op dat er sprake is van een crisissituatie. Er zijn mensen in Ter Apel die in tenten moeten slapen.

Foto: 'Medeleven' als één van vrucht van de Geest op de Floriade in Almere