Lutten viert hereniging gereformeerd en hervormd 

De leden van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Lutten hebben zondag 5 september de hereniging gevierd van de twee geloofsgemeenschappen. Ds. Christiaan Post ging voor in de openluchtdienst en vertelde dat hij de dag voor de viering nog was gebeld door de weduwe van ds. Gerbrandy die als eerste al in de jaren 1964-1970 als predikant had gesuggereerd werk te maken van een fusie. Tijdens de startzondag werd er een filmpje gedraaid van het ondertekenen van de acta door twaalf leden met een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Er was bubbelend drinken met een champagne-look, confetti en vooral ook lofprijzing. De groep Clus uit Bruchterveld zorgde voor een extra vrolijke toonzetting. En natuurlijk zong de gemeente ook zelf. Ieder werd ontvangen met koffie en fris en na de dienst, voordat men zich overgaf aan zeskamp en barbecue was er gebak. Ontroerend was de muziek tijdens het ondertekenen van de acte: 'Wij zijn Uw kerk. Heer, doe uw werk in ons'. Ds. Christiaan Post nodigde jongeren naar voren om met de verrekijker voor ogen een toelichting te geven op het thema: 'Van U is de toekomst'. Je hoeft niet bang te zijn voor een onzekere toekomst, parafraseerde hij Corrie ten Boom, want we mogen vertrouwen ontlenen aan de bekendheid van God. Direct na de overdenking vroeg hij de mensen te gaan staan, de hand op het hart te leggen en tegen mensen direct in de buurt te zeggen: 'Gods zegen toegewenst'. 

Op de foto boven: voorzitter Arjan Winters neemt een glas in handen om even later te kunnen toasten. 

Ds. Christiaan Post legt uit hoe je met een verrekijker iets van veraf dichterbij kunt zien

De openluchtdienst

Johan Kuiper en zijn vrouw zijn namens de classis aanwezig

Enkele gemeenteleden maken zich gereed voor het confetti-bombardement