Protocol voor rouwplechtigheden tijdens de corona crisis

- Een voorbeeld ontvangen van een gemeente in de Noordoostpolder -

 

 

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de kerkelijke uitvaart zoals deze gevierd wordt binnen onze PG. De kerkelijke uitvaart is een bron van troost. Ook in deze crisistijden blijft zij deze kracht houden. Oók wanneer de omstandigheden ons dwingen om de voorbereiding en de uitvaartplechtigheid aan te passen.

 

Rouwgesprekken (voorbereiding)

Rouwgesprekken ter voorbereiding op de uitvaart in de ruimte van het kerkgebouw laten plaatsvinden, dit omdat hier meer ruimte is om de afstand van 1,5 meter tussen personen te kunnen handhaven. Afstand bewaren lukt in de thuissituatie niet.

Het rouwgesprek met maximaal 2 nabestaanden voeren. Houdt de dienst zo sober mogelijk. Een korte dienst van circa een half uur is wenselijk. Naast orgel of piano geen andere muziekinstrumenten. Géén koren.

 

Mocht een familie in quarantaine geplaatst zijn dan zal het gesprek op een andere wijze moeten plaatsvinden bv via google meet, skype etc..

Eventueel informeren bij de GGD hoe hier mee om gegaan moet worden.

 

Bij het voorbereiden van de dienst duidelijk bespreken dat de richtlijnen van het RIVM -hoe vervelend ook- gelden. Dit betekent dat:

  • Er alleen gecondoleerd mag worden voorafgaand óf na afloop van de dienst.
    • Er mag dus geen apart moment van condoleren georganiseerd worden.
  • Er geen handen geschud mogen worden bij het condoleren.*
  • Er maximaal 30 personen bij het de dienst c.q. het condoleren aanwezig mogen zijn.**
    • Dit is exclusief voorganger, ouderling, koster, organist.
  • Er geen nazit cq koffie of thee geschonken mag worden.
  • Liturgieën al verspreid in de kerk neerleggen zodat duidelijk is dat mensen uit elkaar moeten gaan zitten.

 

*Bij het condoleren mogen géén handen worden geschud, ook hier dient de afstand van 1,5 meter geborgd te zijn. Gebaar van medeleven kan worden getoond door middel van bv een hand op het hart, een knikje en natuurlijk mag er wel een woord van medeleven worden gesproken.

 

**Het RIVM heeft op 16 maart een uitspraak gedaan over het aantal aanwezigen bij een uitvaart. Voor de uitvaartplechtigheid en condoleancebezoek mag een gezelschap niet groter zijn dan 30 personen. Het is niet toegestaan om een nazit te regelen en koffie en of thee te schenken.

Bron: https://www.bgnu.nl/nieuws/2020/restrictie-genodigden-voor-uw-uitvaartplechtigheid/

 

Bij de dienst zelf

Consistoriegebed door de ouderling van dienst: ook hier geldt dat de afstand tussen personen 1,5 meter dient te zijn. Kijk hiervoor goed naar welke ruimte geschikt is en naar het aantal aanwezige personen.

De afstand van 1,5 meter dient ook bewaard te worden bij het betreden van de kerk, bij het plaatsnemen in de banken en het naar de kansel begeleiden van de voorganger.

Let op het gebruik van de microfoons, er zijn in de kerk een aantal microfoons aanwezig. Gebruik niet elkaars microfoon.

 

 

Begraafplaats

Volg de aanwijzingen van de begrafenisondernemer op.

Ook hier geldt weer bewaar de afstand tijdens het lopen naar én op de begraafplaats.

 

Na de plechtigheid op de begraafplaats is de uitvaart afgelopen en kan iedereen op gepaste afstand van elkaar huiswaarts keren.

De direct naaste familie loopt met ouderling en voorganger op gepast afstand van elkaar terug naar het kerkgebouw waar ouderling en voorganger afscheid nemen van de familie.

 

Crematorium

Wanneer er sprake is van een crematie worden de richtlijnen cq aanwijzingen van het crematorium gevolgd.

 

Gedachtenisdienst op een later moment

Eventueel kan op een later moment (na de Coronacrisis) een gedachtenisdienst georganiseerd worden voor een breder publiek. Een mogelijkheid kan ook zijn om de laatste zondag van het kerkelijk jaar extra aandacht te schenken aan de overledenen uit deze periode.

 

Schoonmaak

!Na afloop van de uitvaart dient extra hygiëne in acht te worden genomen: deurklinken, toiletten etc in het kerkgebouw dienen goed schoongemaakt te worden om het risico op besmetten te voorkomen.