Bijdragen Jan Dirk Wassenaar

Dr. Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn is één van de scribae van de classis Overijssel-Flevoland. Hij schrijft regelmatig over thema's die met het classicale werk te maken hebben. Dat past een scriba en het sluit aan bij onder meer zijn verantwoordelijkheid als hoofdredacteur van het Gezamenlijk Zondagsblad. 

Klik hieronder voor bijdragen van hem: 

* Roeping tot ambt
* Jongeren en kerkgebouwen
* Welkom in de kerk
* Academisch opgeleide predikant
* Pastorie in Noord-Nederland
* Jaargesprekken met predikant
* Kerkenvisies
* Boek Moderne Devotie
* Midden in de winternacht
* Ring is anders
* Focus op dorpskerk
* Visitatie op schop