Bijdragen Jan Dirk Wassenaar

Dr. Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn is één van de scribae van de classis Overijssel-Flevoland. Hij schrijft regelmatig over thema's die met het classicale werk te maken hebben. Dat past een scriba en het sluit aan bij onder meer zijn verantwoordelijkheid als hoofdredacteur van het Gezamenlijk Zondagsblad. 

Klik hieronder voor bijdragen van hem: 
* De ring is niet meer wat hij was (klik hier)
* Focus op de dorpskerk (klik hier)
* De kerkvisitatie op de schop (klik hier)