juli 2021  

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
-------------------------------------------------------------------------------------------

Ambtsgeheim
Het ambtsgeheim blijft gelden ook als mensen terugtreden als ambtsdrager of kerkelijk werker. Daarover sprak het breed moderamen van de classis (klik hier). Het ambtsgeheim geldt ook als er interne spanningen zijn. Jan Dirk Wassenaar, scriba van de classis, schreef een artikel in het Gezamenlijk Zondagsblad over die spanningen die zich rond personen kunnen ontwikkelen (klik hier).  

Seksisme
Negen op de tien vrouwelijke predikanten heeft te maken met seksisme in de kerk. Dat concludeert het Nederlands Dagblad uit onderzoek (klik hier). De landelijke kerk ontwikkelt extra beleid. De classis ook. De classis Overijssel-Flevoland vormt een werkgroep om meer vrouwen in het bestuur te krijgen. Om seksisme tegen te gaan zal ook de kerkenraad plaatselijk alertheid aan de dag moeten leggen.

Update corona
We mogen als gemeenten weer zingen. Laudate Dominum. Sommige kerkenraden beginnen mondjesmaat. Er mogen ook weer meer bezoekers komen. De anderhalve meter en de voorzorgsmaatregelen in zijn algemeenheid blijven gelden. Klik hier.

Promotie  
Ds. Bert-Jan Heusinkveld, predikant van de gereformeerde kerk in Daarle, is onlangs gepromoveerd aan de Theologische Universiteit te Kampen. Hij schreef het proefschrift ‘De betere mens’. Hij gaat in op mogelijkheden mensen medisch-technisch beter te maken en stelt daar ethische vragen bij. Klik hier.


Studieverlof
Stel jezelf enkele vragen voorafgaand aan het maken van een studieplan. Let daarbij op persoonlijke ontwikkeling, op behoeften van de gemeente en stel ook geestelijke vragen. Het breed moderamen heeft de voorbereidingsvragen voor het studieverlof verder aangevuld, nadat er suggesties waren gekomen van kerkenraden die serieus werk maken van de permanente educatie. Klik hier.

Beleidsplan
Bij de anbi-gegevens op de website hoort een actueel beleidsplan. Dat kwam naar voren in een bijeenkomst van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken in Overijssel-Flevoland. Een actuele website is van belang om donateurs de gelegenheid te bieden giften af te trekken van de belasting. Klik hier.

Floriade
Lezers kunnen het aantekenen in hun agenda. 
Ergens tussen 14 april en 9 oktober 2022 bent u met uw kerkelijke groep hartelijk welkom bij het paviljoen van de kerken op de Floriade. Er is een speciaal programma voor kerkelijke groepen. Donaties zijn welkom. Klik hier.

Verduurzamen kerk
Kerken met plannen voor het duurzamer maken van hun gemeente kunnen hun plannen insturen. Ze maken kans op een financiële tegemoetkoming. Dat hebben GroeneKerken en Maatschappij van Welstand via de website bekend gemaakt.

Uitgepreekt
De EO brengt portretten van predikanten die zijn vastgelopen in de kerk. De classis heeft daar op allerlei manieren mee te maken. Vandaar dat de classispredikant er over schreef voor de website van uitgeverij Kok-Boekencentrum.

Personalia
De volgende persoonlijke veranderingen deden zich voor en zijn niet eerder gemeld:
* Ds. Martinus Bos uit Daarlerveen is op 27 juni verbonden aan de gereformeerde kerk op Urk.
* Ds. Frans Westermann uit Bant is op 4 juli verbonden aan de protestantse gemeente te Willemsoord-Peperga-Blesdijke.
* Richard Schothans uit Rijssen is op 4 juli verbonden als ouderling-kerkelijk werker aan de protestantse gemeente te Sibculo-Kloosterhaar.
Ds. Rineke van den Berg heeft 4 juli afscheid genomen van de protestantse gemeente te Bruchterveld. Ze gaat naar Hengelo (Gelderland). 
* Ds. Paul van der Meulen neemt rond 1 september afscheid van de gereformeerde kerk De Bron van Staphorst Rouveen. 
* Janny Lijzenga heeft op 13 juni afscheid genomen als kerkelijk werker (jeugdwerk) van de protestantse gemeente Emmeloord. 
* De protestantse gemeente Lelystad heeft kandidate Eva Bruggeman uit Amsterdam beroepen als predikante met een speciale verantwoordelijkheid voor jongeren. 
* Ds. Jan Molenaar uit Ede heeft bedankt voor het beroep naar de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst. 
* De hervormde gemeente Westerhaar heeft ds. Karel Hazeleger van de hervormde gemeente Ommen beroepen. 
* Ds. Gerhard Kruizinga van het Zonnehuis heeft onlangs een koninklijke onderscheiding gekregen, na 24 jaar in het categoriaal pastoraat in Zwolle werkzaam te zijn geweest. 
* Proponent Edina Melania Hadnagy uit Kampen is beroepbaar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 11 (juli 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.