Voorbereiding op Israëlzondag 2021

De classicale Kerk en Israël werkgroep Overijssel/Flevoland zal op maandagavond 20 september in de Ichthuskerk te Lemele een informatieavond houden over de Israëlzondag. De classicale werkgroep nodigt voorgangers en andere geïnteresseerden uit om zich gezamenlijk voor te bereiden op de teksten die op Israëlzondag (3 oktober) aan de orde zijn.

Het materiaal werkt dit jaar bijbelteksten uit van het oecumenisch leesrooster, Marcus 10:1-16 en Johannes 8:1-11. Als extra verwerking schrijven drie joodse auteurs, Zohar van Tijn, Leo Mock en Marcus van Loopik, een korte verhandeling over de tekst van hun keuze. Al het materiaal is te vinden op de site van de PKN.

 

Ds. Bart Trouwborst (Nieuwleusen) zal in Lemele stil staan bij de aanvullende lezingen uit Maleachi 2 en Exodus 34. Welke boodschap lezen we hierin, wat leren we van de rabbijnse uitleg van deze schriftgedeelten en hoe worden deze tekst ter sprake gebracht (geframed) in het protestantse gemeenschappelijk leesrooster, d.w.z. op deze zondag in relatie tot de lezing uit resp. Marcus en Johannes?

Ds. Hennie Marsman (Losser) zal uitleg  aan de twee evangelielezingen geven, en ons meenemen in  haar eigen ideeën op de aangeboden bijdragen van de PKN.


Vorig jaar is vanwege de coronapandemie de bijeenkomst ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl, live te volgen of achteraf te beluisteren. Omdat nog niet zeker is hoe de situatie in september zal zijn, wordt de avond ook dit jaar uitgezonden. Toch is het mooi als er weer een aantal mensen bij elkaar komt, dit komt een gesprek na de presentaties alleen maar ten goede.  Wij nodigen u dus van harte uit om naar Lemele te komen. Afhankelijk van de situatie bepalen we dan hoeveel mensen bij elkaar kunnen komen.

 

De bijeenkomst vindt plaats 19.30 tot 21.30 uur in de kerkzaal van de Ichtuskerk in Lemele (Lemelerweg 72, 8148PD). U kunt u aanmelden door bericht te sturen naar Ad de Hoop, e-mail: adehoop11@hetnet.nl (tel. 038 – 3327629).