Biddinghuizen krijgt andere ruimte om te kerken

De protestantse gemeente Biddinghuizen neemt zondag 17 mei afscheid van het oude vertrouwde kerkcentrum De Voorhof. Een ieder wordt uitgenodigd met een officieel schrijven om de online-kerkdienst die begint om 9.30 uur bij te wonen. Het schrijven is ondertekend door ds. Margriet van de Bunt, scriba Coby de Boer en preses Jan Klopman.

Na een intensief, jarenlang traject wordt half mei de nieuwe kerkzaal opgeleverd. De leiding vna de kerk schrijft: ‘We nemen afscheid van het vertrouwde en kijken tegelijkertijd vooruit naar wat komt.  In deze dienst, waaraan verschillende gemeenteleden zullen meewerken, nemen we afscheid van wat vertrouwd is: de kerkzaal waar we ruim vijftig jaar in mochten samenkomen. Tegelijkertijd is het een dienst die de overgang naar onze nieuwe kerkzaal symboliseert’.


De kerkenraad stelt mensen tevens in de gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van Het Schip. Vanwege de corona-maatregelen is er naar een manier gezocht waarop iedereen die dat wil nog één keer in Het Schip kan komen kijken. Dit kan in de periode van 12 – 16 mei op vooraf vastgestelde tijden. Registreren is verplicht. Er kunnen maximaal tien personen komen per tijdsblok.


Bij het vijftigjarig bestaan van de gemeente is er een jubileumboek gemaakt.  De kerkenraad wil ook nu de persoonlijke herinneringen aan Het Schip, aan De Voorhof, inzamelen; en deze worden dan verwerkt tot een herinneringskunstwerk.

De dienst wordt live uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/110/events
Mijn felicitatie heb ik online met een filmpje op facebook geplaatst: klik hier.