Waarom hebben we dit boekje geschreven?

Woensdagavond

In de eerste periode van de coronacrisis waren veel kerkenraden en gemeenten druk met organisatorische zaken: hoe organiseren we online kerkdiensten? Hoe geven we vorm aan diaconaat en pastoraat, jeugdwerk? Voor reflectie was niet heel veel tijd, al hebben voorgangers in hun preken, gebeden en via het kerkblad uiteraard woorden gegeven aan wat ons allen overkwam.

In de loop van het voorjaar verschenen in binnen- en buitenland de eerste publicaties van theologen en filosofen. Ook vanuit de synode namen preses Marco Batenburg en scriba René de Reuver regelmatig het gesproken of geschreven woord om te duiden en te bemoedigen.

 

Vijf classispredikanten hebben na de zomer digitaal de koppen bij elkaar gestoken om te verkennen of we een gericht aanbod konden ontwikkelen voor de gemeenten in onze classis en voor onze eigen classicale vergadering. We wilden materiaal maken waarmee kerkenraden en gespreksgroepen mee zouden kunnen werken in deze coronatijd. In onze contacten met predikanten en kerkelijk werkers en in de bijeenkomsten van werkgemeenschappen hoorden we welke vragen er allemaal leven, vragen van meer existentiële aard.

  • waarom overkomt ons deze crisis
  • heeft God hiermee te maken, en zo ja, hoe? Waar is hij te vinden? Of heeft Hij ons verlaten?
  • wat doet het met ons dat we niet samen kunnen komen, niet kunnen zingen?
  • komen kerkgangers, vooral zij die toch al niet zo trouw waren, straks terug? Of zet de secularisatie nu versneld door?
  • Help, ik heb een complotdenker in mijn gemeente!
  • Wat zijn de kansen die deze crisis biedt? Wat mag er mee naar het nieuw normaal?
  • Wat betekent geloven voor mij in deze crisis?

 

In onze kerk is de laatste jaren aandacht gevraagd voor het voeren van een geloofsgesprek met elkaar. Wat geloof ik, en jij? Waar zijn we tastend naar op zoek? Wat verlangen we voor onze kinderen? De bundel Als het leven kantelt pretendeert niet antwoorden te geven op deze vragen. Het is wel een poging om de specifieke vragen van deze tijd en het algemene belang van het voeren van een geloofsgesprek met elkaar te verbinden. We hopen dat de meditaties uit dit boek het gesprek op gang brengen, dat het uw denken scherpt en dat u voor uzelf en voor elkaar woorden kunt vinden, geloofstaal die u verder brengt.

 

Uitgangspunt: Omdat het om het geloofsgesprek gaat ligt het uitgangspunt in het credo, de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Daarmee plaatsen we ons in de traditie van de kerk en verbinden we ons met de wereldwijde oecumene. De triniteit geeft ons houvast onze eigen gedachten te verbinden met de identiteit van God. We hebben daarbij de volgorde aangepast tot de Geest, de Zoon en de Vader. Daarmee laten we zien dat de Geest in ons een eerste gesprekspartner is. De Geest wijst ons in onze situatie richting en inspireert ons tot hervorming en vernieuwing. We hebben ons laten inspireren door de psalmen, oude woorden waarin het leven met zijn hoogten en diepten, vreugden en noden wordt uitgezongen. Bij elke psalm geeft een werkwoord de kern aan die we mediterend uitwerken. Bij de Vader, als laatste - is het kernwoord een zelfstandig naamwoord geworden. Dat bevestigt de rolverdeling binnen de triniteit tijdens de coronacrisis. Het is de Vader, die ons grond onder de voeten en veiligheid geeft. En tussen Geest en Vader is het de Zoon die met ons meegaat in het lijden en in de compassie.

 

Meditatie

 

Het credo waarin wij God als Schepper belijden bracht bij mij psalm 8 te binnen. De psalmist kent zijn nietigheid, en tegelijkertijd beseft hij verwonderd dat God hem gekroond heeft met glans en glorie. Aan die nietige mens heeft God zijn schepping toevertrouwd. Die adeldom verplicht… Als ik straks de meditatie voorlees, noteer dan voor uzelf waar u zich al dan niet in herkent, en welke beelden een associaties de psalm bij uzelf oproept. Daar kunt u straks in de breakouts met elkaar over doordenken.

 

lezen: meditatie uit het boekje.

 

Wat kun je nu met je eigen gemeente doen?

 

Dit boekje is bedoeld om te gebruiken. U kunt er straffeloos uit knippen en plakken. Op de website van de PKN staat een versie waaruit u teksten kunt halen. U kunt werken zoals we dat vanavond hebben gedaan. Neem een meditatie uit dit boekje en gebruik die als uitgangspunt voor gesprek.

U kunt ook starten bij de steekwoorden op de eerste bladzijde - klagen, hopen, meetrekken, wijsheid - en daar zelf associatief een psalm bij uitzoeken die tot u spreekt en wat deze psalm in corona tot u zegt, of aan u vraagt. Ook heeft u de link ontvangen naar de website van Klaas van der Kamp met veel werkvormen. Het boekje is bedoeld ter inspiratie. 

Julia van Rijn