Bestellen boekje 'De Bijna+Bisschop'

U kunt het boekje 'De Bijna-Bisschop' bestellen door een mail te sturen met uw naam en adres aan: k.vanderkamp@pkn.nl. Als u tegelijk €12.50 overmaakt op postgiro NL60 INGB 0001 7482 38, t.n.v. Klaas van der Kamp, o.v.v. 'De Bijna-Bisschop' krijgt u binnen circa twee weken een exemplaar thuisgestuurd per post. Op dit moment ben ik nog bezig de laatste hand aan de uitgave te leggen en het aan enkele mensen voor te leggen. De eerste levering wordt in februari 2019 verwacht.

De uitgave wordt uitgebracht in het formaat 14 x 21 cm. Het telt 146 pagina's. Is gedrukt op 125 mc papier, zwart. Een paperback. De uitgave gaat in vier hoofdstukken in op de eerste ervaringen en denkt door op vragen die in de eerste 120 dagen aan de orde zijn geweest.