Weer leverbaar boekje 'De Bijna+Bisschop'

Ik heb mijn indrukken van de eerste 120 dagen als classispredikant op schrift gesteld. Dat geeft een idee van wat je tegenkomt in het werk en wat de eerste spontane gedachten zijn. 

Het boekje is inmiddels in een tweede, gecorrigeerde druk weer leverbaar. U kunt per mail uw interesse doorgeven. Als u €12,50 overmaakt en per mail uw afleveradres doorgeeft, ontvangt u met twee weken een exemplaar per post thuisbezorgd. U kunt uw adres onder vermelding van 'bestelling De Bijna-Bisschop' sturen aan: k.vanderkamp@pkn.nl.

Het geld kan worden gestort op postgiro NL60 INGB 0001 7482 38, t.n.v. Klaas van der Kamp, o.v.v. 'De Bijna-Bisschop'. 

De uitgave wordt uitgebracht in het formaat 14 x 21 cm. Het telt 146 pagina's. Is gedrukt op 125 mc papier, zwart. Een paperback. De uitgave gaat in vier hoofdstukken in op de eerste ervaringen en denkt door op vragen die in de eerste 120 dagen aan de orde zijn geweest en nodigt de lezer uit om te reageren. 

De eerste druk is uitverkocht. Er zijn nog enkele exemplaren van de tweede, gecorrigeerde druk. Afhankelijk van de doorloop en bestellingen komt er mogelijk een derde, uitgebouwde, druk. Bij voldoende belangstelling zullen we de oproep om te reageren, zoals die in de eerste en de tweede druk aan het einde wordt gedaan vervangen door een samenvatting van de reacties die op deze website zijn te vinden. 

Voor reacties klik hier. 
Voor aanleiding klik hier.
Voor bijpassend gespreksmateriaal klik hier.