Bijeenkomst in Oldenzaal wordt omgezet naar digitale omgeving

De bijeenkomst over samenwerking in Oldenzaal op 19 november krijgt een ander karakter. Aanvankelijk was het de bedoeling een fysieke ontmoeting te houden. Inmiddels is dat omgezet naar een digitale ontmoeting die begint om 19.30 uur. Vertegenwoordigers van kerkenraden die willen meedoen kunnen zich opgeven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl en ontvangen kort voor de bijeenkomst een link waarop ze kunnen klikken om mee te praten.

Het hing al wel een beetje in de lucht. Diverse kerkenraden drongen in een reactie op het eerdere schrijven al aan op uitstel of ze gaven aan niet aanwezig te kunnen zijn vanwege de coronadreiging. Nu minister-president Rutte heeft aangegeven dat het aantal reisbewegingen terug moet en dat ook aantallen mensen voor rouw- en trouwsamenkomsten terug moet, bibliotheken en musea dicht gaan, lijkt het ons verstandig in de geest van die besluiten een bijeenkomst als deze niet fysiek te laten plaatsvinden.

Er was een voorstel om de ontmoeting als zodanig op een later tijdstip te laten plaatsvinden. Dat is overwogen. Maar de organisatie acht het belangrijk dat er aanzetten voor beleidsontwikkeling kunnen zijn, te meer omdat er rekening gehouden moet worden met een nog langere periode waarin fysieke contacten slechts schoorvoetend mogelijk zijn. Gemeenten die staan voor keuzes om bijvoorbeeld de predikantsvacature binnen korte tijd weer in te vullen hebben belang bij een totaaloverzicht.  

De focus van de digitale ontmoeting is onverkort:
1. Welke vormen van samenwerking ziet u als wenselijk en realistisch op de korte termijn van één of twee jaar?
2. Welke vormen van samenwerking ziet u als wenselijk en realistisch op de lange termijn van ongeveer tien jaar?

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Voorstellingsronde
 - mensen stellen zich voor en gaan vanuit hun gemeente kort in op de twee bovenstaande vragen -
4. Informatie over samenwerkingsbeleid classis
5. Vrijblijvende verkenning van mogelijkheden tussen gemeenten
6. Conclusies en eventuele vervolgafspraken
 - als er meer gemeenten zijn die op korte termijn mogelijkheden zien voor samenwerking kunnen er onderling afspraken worden gemaakt om die opties verder af te tasten -
7. Rondvraag en sluiting

Foto: zorg voor de kudde, symbolisch uitgedrukt in een beeld dat te zien is in de Hofkerk in Oldenzaal