september 2021

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
------------------------------------------------------------------------------------------

Winterwerk
De protestantse gemeenten maken zich het winteraanbod op te starten. In een artikel stellen we vragen om het aanbod nog eens tegen het licht te houden. Zijn de verschillende leeftijdsgroepen voldoende in beeld? Is er voldoende reflectie op God zelf als bron van leven? Klik hier.

Bezoeken
In het vertrouwen dat de coronacrisis niet opnieuw massaal toeslaat zijn de vierjaarlijkse bezoeken van de classispredikant hervat. Diverse kerkenraden en pastores zijn benaderd voor een afspraak. Men kan ook zelf als kerkenraad of predikant vragen een bezoek in te plannen.

Oecumene
Zowel de kring van kerken Overijssel als de kring van kerken Flevoland vergaderen eind van de maand. De kring Overijssel praat op het provinciehuis in Zwolle met commissaris Andries Heidema, de kring Flevoland komt bijeen in het provinciehuis van Lelystad en spreekt met Leendert Verbeek. Natuurlijk gaat het over de kerk na de coronacrisis, over kleine leefgemeenschappen en in Flevoland ook over de Floriade.

Leerhuis
Pastores kunnen vanaf 27 september meedoen met een classicaal leerhuis in Wierden. Het gaat over de aartsvaders en de tien woorden. Klik hier. Men kan zich ook nog opgeven voor instructies in het kader van Israëlzondag. Dat is op 20 september in Lemele. Klik hier. 

Twintig- en dertigjarigen  
De landelijke kerk ontwikkelt materiaal voor werkgroepen met 20- en 30-jarigen. Voorgangers die het cursusmateriaal willen testen zijn hartelijk welkom. Klik hier.  

Klimaatloop
De klimaatloop van Polen naar Schotland in het kader van de klimaatconferentie in Glasgow doet onze classis aan vanaf 30 september. Er zijn drie dagtochten in onze regio. Wie een stukje wil meelopen, is welkom. Klik hier.

Walk of peace
De vredesorganisatie Pax organiseert in samenwerking met plaatselijke initiatieven in de vredesweek een walk of peace in diverse steden. De landelijke tocht vindt plaats op 18 september vanaf 13.30 uur, te beginnen bij de Beukenstraat 83 in Zwolle. Klik hier. 

Lutten
Hervormd en gereformeerd Lutten zijn gefuseerd tot protestants Lutten, Slagharen en Schuinesloot. In een feestelijke openluchtviering op 5 september stond men daar bij stil. Klik hier.

Jurjen de Groot
De directeur van de landelijke dienstenorganisatie Jurjen de Groot (zijn wortels liggen in Zalk) is onlangs afgestudeerd aan Nijenrode. Hij schreef een scriptie over de vraag: Hoe kan de kerk een zinvolle sociale bedding creëren voor jongvolwassenen? Klik hier.

Personalia
De volgende veranderingen rond personen zijn gemeld:
* Arjen Uil uit Wezep is begonnen als kerkelijk werker (jeugd) bij de hervormde gemeente te Nieuwleusen.
* Ds. Ary Braakman uit Diepenheim gaat ook werken als predikant parttime in Twello.
* Ds. Henk van Es uit Deventer is bevestigd als hulppredikant in de vacaturetijd in Deventer.
* Ds. Michel Maas uit Dordrecht is bevestigd in de hervormde gemeente Rijssen (wijk 3).
* Ds. Douwe Wijmenga is bevestigd in de Mariakerk (gereformeerd) te Vollenhove. 
* Proponent Eva Bruggeman is bevestigd als jongerenpredikant in de protestantse gemeente te Lelystad. 
* Ds. Gerda Jongsma is aangesteld voor hulpdiensten bij de hervormde gemeente Staphorst De Rank. 
* Marry Schuurman-Bikker uit Deventer heeft afscheid genomen als geestelijk verzorger bij de Zonnehuisgroep IJssel Vecht te Zwolle. 
* Ds. Tonnis Buurma heeft afscheid genomen van de protestantse gemeente Almere-Haven. Hij is met emeritaat.
* Emeritus-dominee Jeljer Folkertsma uit Hasselt is 20 augustus overleden.   
* En een bericht uit de oecumene: Bernd Wallet wordt op 15 september in de Lebuinuskerk te Deventer bevestigd als bisschop van de oud-katholieke kerk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 4, nr. 1 (september 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.