Kyrie bij een nieuw jaar

Als we terugkijken op het afgelopen jaar,
goede God,
was het warm,
onnatuurlijk warm.

Dat maakt ons onzeker.
Overspelen we onze hand?
Hoe gevaarlijk kan het water zijn?
Wat te doen als het waterpeil stijgt?

Wij werken vaak achteruit.
En dan is het maar de vraag of we uitkomen.
 
Wil dan deze wereld in stand houden.
Doe ons verwonderd staan.

Wees ons een reisgenoot in 2019.

(Gebed uit de kerstnachtdienst in de streektaal in Zwartsluis, vertaald)

Foto: zitje in het provinciehuis in Lelystad