Ontmoeting in Oldemarkt

De kerkenraden in Steenwijkerland ontmoeten elkaar dit jaar nog één keer. Als datum is gekozen voor donderdag 28 november vanaf 19.30 uur in de protestantse kerk van Oldemarkt, Hoofdstraat 27. Alle kerkenraden en voorgangers zijn uitgenodigd.

Doel van de bijeenkomst is de onderlinge afstemming tussen de kerken in de regio te bevorderen. Het gaat om geestelijke verdieping en praktische verbreding. De kerkenraad van de protestantse gemeente Oldemarkt treedt op als gastheer, en werkt samen met de classis. Herman Brouwer, voorzitter van de kerkenraad, is bereid om een inleiding te geven over de manier waarop zijn gemeente invulling geeft aan de week van gebed 2020. Voor het materiaal, zie onder meer: https://www.raadvankerken.nl/pagina/5417/week_van_gebed_voor_de_eenheid_2

Het is de bedoeling verder met elkaar van gedachten te wisselen over de week van gebed, het persoonlijk gebed en de voorbeden. ‘We zouden zelfs kunnen overwegen om een vorm van voorbeden uit te wisselen’, aldus een uitnodiging naar de kerkenraden.

Concreet ziet de agenda er als volgt uit:

19.30 uur            Ontvangst met koffie en cake in de kerkzaal

19.45 uur            Korte vesper door de protestantse gemeente Oldemarkt

20.00 uur            Naar het Achterhuus

20.10 uur            Inleiding en verkenning met Herman Brouwer over ‘Gebed’

20.45 uur            Pauze

21.00 uur            Uitwisseling van ervaringen en mogelijkheden over ‘Gebed’

21.30 uur            Informatie en voortgang (k)ring, afspraak volgende keer

22.00 uur            Afsluiting door ds. Klaas van der Kamp


Tijdens een gezamenlijk overleg op 27 juni in Willemsoord hebben de vertegenwoordigers van de kerkenraden tot dit overleg besloten.
Zij die willen meedoen kunnen zich opgeven via: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl.

Foto Meppeler Courant: links Esther Pierik (kerkelijk werker in Oldemarkt), rechts Herman Brouwer (voorzitter en inleider bij de regionale ontmoeting).