Bisschopswijding in Deventer

Voor het eerst sinds tientallen jaren zal er weer een bisschopswijding plaatsvinden in de Lebuïnuskerk in Deventer. De protestantse gemeente van Deventer houdt normaliter de erediensten in de grote kerk van de Hanzestad. Maar de oud-katholieken wijken op 7 november uit voor de wijding van Bernd Wallet naar de Kleine Poot.

Het is voor Deventer een bijzonder moment. De oud-katholieken hebben lange tijd een titulaire bisschop in Deventer gehad. Ze namen vanaf 1758 de verantwoordelijkheid om een bisschop te wijden, nadat er sinds 1591 niet meer een Hanze-geestelijke van die rang was aangesteld. Er waren elf titulaire bisschoppen. De laatste was Jan Glazemaker, die in 1982 aartsbisschop werd gewijd in Utrecht. Daarmee kwam er een einde aan de invulling van de titulaire bisschop van Deventer en dus van wijdingen in de Hanzestad. De Oud-Katholieke Kerk volstaat met nu met twee van deze hoge geestelijken: er is een bisschop van Haarlem en een aartsbisschop van Utrecht.

Bezoekers van de Raad van Kerken in Nederland werden met de historie van de Oud-Katholieke Kerk geconfronteerd als ze de Raad bezochten in Amersfoort. De Raad houdt kantoor in het seminarium van de Oud-Katholieke Kerk. Als je in de hal van het seminarium staat zijn er drie wapenschilden aangebracht: één van Haarlem, één van Utrecht en één van Deventer (herkenbaar aan de adelaar).

Kathedraal in Utrecht

Bisschopswijdingen van de oud-katholieken vinden gewoonlijk plaats in de Utrechtse kathedraal Sinte Gertrudis. Maar vanwege de restricties in het kader van het COVID-19 virus bleek het tot nader orde niet mogelijk daar de wijding te houden van de 49-jarige Bernd Wallet, die al op 15 februari door het Utrechtse Kapittel in de eerste ronde werd gekozen tot de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, als opvolger van mgr. Joris Vercammen. Daarom is besloten naar een passende andere locatie uit te wijken, die is gevonden in de Lebuïnuskerk in Deventer.

Naast priesters en gelovigen en andere direct betrokkenen uit het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem worden ook tal van buitenlandse bisschoppen – die de aartsbisschop mede zullen wijden – en andere hoogwaardigheidsbekleders verwacht. De installatie van de aartsbisschop vindt wel plaats in Utrecht. Op de dag na de wijding zal mgr. Wallet officieel de bisschopszetel (‘cathedra’) in bezit nemen. De laatste keer dat er een bisschopswijding in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaatsvond was in 2008, toen Mgr. dr. Dick Schoon als nieuwe bisschop van Haarlem aantrad.

Zoon van Barend

De aankomende aartsbisschop is een zoon van ds. Barend Wallet, die onder meer secretaris was van de Raad van Deputaten van de Samen op Wegkerken, voorlopers van de Protestantse Kerk. Barend Wallet, de vader van Bernd, was aanvankelijk lid van de Gereformeerde Gemeente. Hij werd hervormd, en was predikant in Aagtekerke (Zeeland), Driebergen en Utrecht (in de kerk naast de dienstenorganisatie). Hij schopte het uiteindelijk tot preses van de hervormde synode en daarna tot secretaris van de Raad van Deputaten.

Zoon Bernd Wallet (doopnaam Barend Theodoor) werd in 1971 geboren in Middelburg. Bernd heeft theologie gestudeerd in Engeland. Bernd Wallet is in 2007 tot priester gewijd. Hij was van 2006 tot 2010 kapelaan in Nothallerton (bisdom York). Van 2010 tot 2015 pastor-adviseur van de aartsbisschop van Utrecht en van 2015 tot 2020 pastoor in Utrecht. Hij volgt Joris Vercammen op als aartsbisschop.

De Oud-Katholieke Kerk heeft te maken met veel geestelijken die ooit vanuit een andere kerk zijn overgekomen. Bernd Wallet heeft een protestantse achtergrond; Joris Vercammen was ooit rooms-katholiek. In de classis Overijssel-Flevoland komen leden van de kerk bij elkaar in Hengelo.

Foto: Bernd Wallet tijdens een bijeenkomst van de Europese Kerkenconferentie in Novi Sad, 2018