Bijpraten over kerk en corona

VOORAF - geschreven op 10 april: Zij die zich hebben opgegeven krijgen in de loop van zaterdag 10 april bericht en een link. Een enkeling zal merken dat hij/zij het verzoek krijgt op een ander moment deel te nemen dan verwacht. Op dit moment zijn er geen opgaven meer mogelijk voor de avond en heel beperkt voor de middag. Deelnemers krijgen ook een iets uitvoeriger versie van de gesprekshandreiking.

Het feit dat de overheid ruimte biedt voor experimenten met publiek vergroot het besef dat je je als plaatselijke gemeente hebt te bezinnen over de vraag hoe je langzaam weer open wilt gaan. Er zijn circa tien kerken die meedoen met de experimenten in april, twee vanuit Overijssel-Flevoland te weten: de Bergkerk in Deventer en de Grote Kerk in Zwolle (geopend 9, 10 en 11 april). Wil je bijgepraat worden over de jongste ontwikkelingen rond kerk en coronavirus? Geef je dan op voor de digitale ontmoeting op maandag 12 april. We hebben twee bijpraatmomenten: om 14.00 uur en om 20.00 uur. Klaas van der Kamp geeft als classispredikant informatie over twee thema’s: de routekaart en de gesprekshandreiking.

Vanzelfsprekend is er volop gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken. De bijeenkomst duurt ruim een uur. Wie mee wil doen, moet zich vooraf aanmelden bij k.vanderkamp@protestantsekerk.nl o.v.v. middag of avond. Kort voor de bijeenkomst krijg je dan een link toegestuurd.

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit: 

14.00 / 20.00 uur: Opening 
14.05 / 20.05 uur: Uitleg over de routekaart 
14.20 / 20.20 uur: Gesprek over de routekaart 
14.30 / 20.30 uur: Uitleg over de handreiking 
14.45 / 20.45 uur: Gesprek over de handreiking 
ca. 15.00 / 21.00 uur: Afsluiting 

Als er veel aanmeldingen zijn wordt het programma aangepast en is er een breakoutroom-moment. 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft eind maart een routekaart naar buiten gebracht die gemeenten in een later stadium kunnen gebruiken om de risico's voor de eigen achterban in te schatten als er meer ruimte komt in coronabeleid. De routekaart is op dit moment nog niet relevant omdat nog steeds het hoogste dreigingsniveau geldt en de maatregelen die daarbij horen overstijgen de nuances van de routekaart.

De gesprekshandreiking ‘Kerk na corona’ verschijnt half april en biedt in veertien hoofdstukken kerkenraden en colleges de gelegenheid op verschillende deelthema’s met elkaar in gesprek te gaan over de vraag: Wat willen we aan ervaringen en toepassingen vasthouden als de corona-dreiging afneemt en hoe willen we gezicht geven aan de kerk op dat moment?

Wie de routekaart wil zien, kan hier klikken.
Wie een inhoudsopgave en inleiding van de gesprekshandreiking wil inzien, kan hier klikken.