Maak werk van de startzondag

Verschillende gemeenten zijn gewend een startzondag te houden in september. Diverse gemeenten doen dat dit jaar op 20 september. Het verdient aanbeveling dat ook dit jaar te doen en daarbij inzichtelijk te maken wat u als plaatselijke gemeente van plan bent. U kunt dan in de breedte van de gemeente en de samenleving laten zien hoe u aanwezig bent en aanspreekbaar. 

Voor ideeën van een uitwerking zijn diverse bronnen beschikbaar. We noemen er enkele: 
Voor een centraal thema, bijbelstudie, groothuisbezoek en andere: klik hier.
Voor nog meer ideeën: klik hier.
Voor kerkproeverij: klik hier.