E-flits - oktober 2020 -

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Praat digitaal mee
Er zijn inmiddels zo’n vijftig aanmeldingen voor de digitale ontmoeting die de classis organiseert op 8 oktober. Kerkenraden en colleges die nog geen deelnemer afvaardigden, krijgen de kans om alsnog mensen op te geven (klik hier). Diverse predikanten uit de regio werken mee: ds. Karolien Zwerver (Dronten), ds. Kees Benard (Wierden), ds. Martje Veenstra (Wijhe), ds. Jan Dirk Wassenaar (Hellendoorn), ds. Henk Spit (Diepenveen), ds. Hans van Solkema (Heino) en ds. Klaas van der Kamp (classispredikant). De pastores geven een opstapje waarna de deelnemers in kleinere groep digitaal verder kunnen praten.

Meer besmettingen
Op het moment van schrijven waren er nog geen nieuwe corona-richtlijnen uitgegaan vanuit de landelijke kerk. Op de eigen website (klik hier) houden we de kerkenraden in Overijssel en Flevoland geïnformeerd over recente ontwikkelingen met corona. Het virus rukt op in zowel het oostelijk deel van de classis (Haaksbergen) als het westelijk deel van de classis (Almere). Burgemeester Rob Welten uit Haaksbergen heeft daarom de religieuze groeperingen een ‘kanselboodschap, minbarboodschap, bimaboodschap’  gestuurd en uitgenodigd voor een gesprek om de zorgen te delen. Burgemeester Franc Weerwind legde een grote omzichtigheid aan de dag tijdens een recente ontmoeting in een kerk om de anderhalve meter constant recht te doen.  

Coronastress Overijssel
De provincie Overijssel heeft onderzoek laten doen naar de effecten van de coronacrisis op de burgers; 52 procent mist de ontspannen uitjes, 25 procent voelt zich eenzaam en 66 procent mist het vrijwilligerswerk. De cijfers komen overeen met de ervaringen die predikanten in werkgemeenschappen uitwisselen. De meeste gemeenten bieden een aangepast winterprogramma om mensen gelegenheid te bieden anderen te spreken, klik hier.

Gastvrije kerk
De jury van de wedstrijd ‘De meest gastvrije kerk van Oost-Nederland’ heeft de prijswinnaars vastgesteld die op 29 oktober in Voorst bekendgemaakt zullen worden. Er zijn tien kerken genomineerd, waaronder vijf vanuit Overijssel (Tubbergen, Ootmarsum, Almelo, Enschede en Deventer). De prijsuitreiking gaat gepaard met filmbeelden van diverse kerken.  

Toelichting bij cijfers
De toelichting op de jaarrekening en begroting is net zo belangrijk als de verantwoording van de cijfers zelf. Dat kwam aan de orde bij het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken, onlangs in Rouveen. Je moet na het opstellen van een jaarrekening of begroting als het ware even achterover leunen, zei één van de leden, en dan een paar grote lijnen formuleren. Het college vraagt gemeenten om een A4-tje als toelichting bij de cijfers.

Hendrik van Essen
Hendrik van Essen is de nieuwe beleidsmedewerker van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken in Flevoland. Hij bezoekt waar gewenst plaatselijke colleges van kerkrentmeesters en diakenen om mee te denken over belangrijke beleidsbeslissingen.

Website classis
Naast de website www.klaasvanderkamp.nl is de website www.classis-overijssel-flevoland.protestantsekerk.nl sinds enige weken operationeel. De website van de classispredikant volgt de actuele ontwikkelingen. De website van de classis geeft vooral achtergronden en verslagen van officiële vergaderingen.  

Tiny Church
Met een druk op een knop heeft burgemeester Franc Weerwind van Almere de Tiny Church in Almere Poort in beweging gezet. De kleine kapel beweegt mee met de gang van de zon langs de hemel. De burgemeester sprak in een toelichting over het belang van religie voor de samenleving en hij toonde zich geïnteresseerd in een periodiek overleg met kerkelijke gemeenten, klik hier.

Samenwerking
Vanuit de classis worden er in twee regio’s gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenten over verdere samenwerking in het gebied. Het is voor kleine gemeenten lastig om een predikant voor een derde te betalen. Vraag is dan hoe je tot een structurele oplossing komt, waarbij je bijvoorbeeld niet permanent een consulent van een andere gemeente hoeft in te schakelen.

Zuid-Afrika
Kerk in Actie heeft de kerkelijke gemeenten in Overijssel en Flevoland verbonden aan Zuid-Afrika. Vandaar dat we een aantal gebeden, liederen en een belijdenis van het zuidelijk halfrond hebben opgenomen op de website. Je kunt ze citeren bij het eigen kerkenwerk. Ze zijn deels in het Zuidafrikaans, Zulu en Xhosa. De belijdenis van Belhar kreeg ook een plaatsje. Klik hier

  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 2 (oktober 2020). 
Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl 
Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.