Onvolkomen is ons zingen

Het kerkelijk leven herpakt zich. Dat merk je voorzichtig aan de agenda. De werkgemeenschap in de regio Kampen – Genemuiden kwam donderdag 11 juni voor het eerst weer fysiek bij elkaar. Als locatie deed een onderdeel van de kerkzaal van De Bron in IJsselmuiden dienst, waar tafels en stoelen op ruim anderhalve meter van elkaar in een carré waren neergezet. Het gesprek ging – hoe kan het ook anders – over de ervaringen met de coronacrisis en over de verwachtingen naar de toekomst.

Natuurlijk zagen de pastores er naar uit dat de mogelijkheden voor pastoraat en eredienst toenemen. ‘In een persoonlijk bezoek ervaar je toch meer de wederkerigheid’, zei iemand. ‘Ik ben ook wel eens moe van het bellen en zie uit naar een direct contact met mensen’. Terugkijkend sprak een predikant over het dubbele gezicht van de crisis. Hij refereerde aan een spelletje dat vroeger met de kinderen werd gespeeld: ‘Maar gelukkig….. maar helaas’. Iemand noemde iets van vakantie, bijvoorbeeld: ‘Helaas kregen we bandenpech’. En een ander vulde aan: ‘Maar gelukkig zijn we lid van de wegenwacht’. Zo’n spanningsboog onderkende hij ook in de coronacrisis. De kerk raakte veel mogelijkheden kwijt, maar er ontstonden ook nieuwe ervaringen.

‘Ik vond het opvallend’, vertelde een predikant, ‘dat de heilsfeiten van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren precies samenvielen met de coronatijd. Dat gaf extra intensiteit aan de viering. Een gemeentelid zei me dat hij het verhaal van lijden en sterven van de Heere juist nu intensief had ervaren nu de eigen kwetsbaarheid zo evident was’.

De werkgemeenschap sprak lange tijd over de mogelijkheden te zingen. Het protocol sinds 1 juni heeft het er niet duidelijker op gemaakt. Tot 1 juni kon je on-line een voorzanger inzetten of enkele stemmen. Het protocol lijkt te zeggen dat je bij dertig deelnemers allen het zwijgen krijgt opgelegd. Of ligt het subtieler en mag je nog steeds met een voorzanger werken als je maar voldoende afstand en ventilatie hebt ingebouwd?’ Een predikant refereerde aan een ervaring enkele jaren geleden in de blauwe moskee van Constantinopel, waar hij het zingen miste en er over in gesprek raakte met een moslim. De moslim zei: ‘Allah is zo verheven, die zou zich ergeren aan de onvolkomenheid van het zingen’.

Verschillende pastores vertelden over hun plannen voor het nieuwe seizoen. ‘Ik denk dat we meer met huisgodsdienst zullen gaan werken’. ‘Ik zie wel mogelijkheden om met Zoom jonge mensen bij het toerustingsprogramma te betrekken die we op dit moment minder bereiken’. ‘Ik zou het kringwerk in de kerkruimte willen uitbreiden’, zei een derde. ‘Ik zou de bestaande groepen zelf willen vragen hoe ze een vertaalslag na de anderhalvemeter-kerk willen maken’.

Foto: de bijeenkomst vond plaats in De Bron in IJsselmuiden, waar de pastor loci ds. Nelleke Beimers staat in de stilteruimte. 
Foto voorpagina: ds. Anne Zweers (partner van ds. Nelleke Beimers) maakte een reeks kunstwerken voor De Bron die aan een witte zijwand zijn bevestigd, op de foto een afbeelding van de doop van Jezus.