Landelijke krant rapporteert over regionale kerkdiensten

De uitzending die regionale omroepen verzorgen van kerkdiensten in de regio op zondagochtend is ook de landelijke kranten opgevallen. Het Nederlands Dagblad schrijft er over op 11 mei. Zoals bekend zijn er dergelijke uitzendingen in Friesland, Noord-Holland, Rijnmond, Zeeland, Overijssel en Flevoland. De krant spreekt van kerkdiensten met een oecumenische uitstraling. 'We zijn een publieke omroep, we dragen niet één religie uit', citeert de krant. Sybren Terpstra van Omroep Fryslan vertelt aan verslaggever Gerard ter Horst dat de diensten in een behoefte voorzien. Kijk- en luisteronderzoek geven aan dat in een regio al gauw dertig- tot veertigduizend mensen kijken. 

Het Nederlands Dagblad heeft bij het artikel een foto geplaatst van de viering die zondag 10 mei in Dronten werd gehouden in de Ontmoetingskerk, waar de drie G-kerken de dienst verzorgden. Classispredikant Arie van der Maas coördineert de diensten in Zeeland. Classispredikant Klaas van der Kamp helpt bij het uitzetten van een rooster voor Overijssel en Flevoland. De diensten zijn bedoeld als service naar mensen die door de coronacrisis niet in staat zijn een dienst te bezoeken. Het is de bedoeling de diensten te houden, zolang de lockdown wordt gehandhaafd. 

Het oecumenische karakter in Overijssel komt onder meer tot uitdrukking door de gemengde samenstelling van de voorgangers; komende zondag 17 mei zal de dienst vanuit Deventer plaatsvinden met vader Theodoor van der Voort van de Russisch-Orthodoxe Kerk als voorganger in combinatie met ds. Henk Mijnders van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle. Ook voor Henk Mijnders een bijzondere ervaring, omdat je als Nederlandse protestantse kerk niet vanzelfsprekend met de orthodoxie van de Russen in contact komt. De dienst van Omroep Flevoland is oecumenisch in die zin dat men zoekt naar afwisseling van denominaties; komende zondag 17 mei van de baptisten.   

Op de foto's bij dit artikel beelden van de regionale kerkdiensten op 10 mei, Moederdag.

Diverse regionale omroepen brachten op 10 mei 's ochtends kerkdiensten op televisie. We plaatsen enkele foto's om een indruk te geven. Hierboven de schriftlezing vanuit Slagharen. 

Ds. Frits Krüger, nederlands-gereformeerd predikant geeft de zegen aan het einde van de viering verzorgd door Omroep Flevoland vanuit de 4-G kerken in Dronten, die de vieringen verzorgen vanuit de Ontmoetingskerk (gereformeerde kerk vrijgemaakt).

Ds. Christiaan Post, gereformeerd predikant in Lutten, geeft de zegen aan het einde van de viering verzorgd door RTV-Oost vanuit de rooms-katholieke kerk van Slagharen.

Muziek vanuit de Ontmoetingskerk in Dronten. Natuurlijk in Dronten ook aandacht voor moederdag. Ds. Fritz Krüger maakte de vergelijking met een televisie-opname die hij had gezien van een leeuwin, die haar welpen verdedigde. Zo zorgt Jezus voor zijn volk. De leeuwin jaagt indringers op afstand, terwijl de welpen juist schuilen bij hun moeder. Zo mag de gemeente schuilen bij haar Heer. 

Muziek vanuit de rooms-katholieke kerk in Slagharen. Ook daar aandacht voor moederdag. Ds. Christiaan Post bad in het bed voor de moeders om kracht en zegen.

Kerkelijk werker Joop Butti (rooms-katholiek) tijdens de verkondiging in 'zijn' kerkgebouw.

De schriftlezing in de Ontmoetingskerk in Dronten.

Omroep Fryslan bracht de kerkdienst traditiegetrouw vanuit de protestantse kerk in Franeker, ds. Sytze Ypma ging voor een tweede keer voor en hier het moment voorafgaand aan het gloria waarop kaarsen werden aangestoken.

Omroep Zeeland bracht de kerkdienst vanuit Oud-Vossemaar; ds. Arie van der Maas (classispredikant PKN) coördineert de diensten, zoals Klaas van der Kamp dat doet in Overijssel en Flevoland. Arie kwam een enkele keer voorbij in de dienst; hij was onder de kleine gemeente die zong (rechts in beeld met de bundel Weerklank).

In de uitzending van de landelijke omroep EO een regionaal accent. Kapitein Marc Potters uit Almere voerde het woord vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de PKN. Hij verhaalde onder meer over een tekst op het fietspad bij het Lumièrepark in de grootste stad van Flevoland. Er staat op het wegdek geschreven: 'Lieverd, hou vol. Het is nog maar 100 meter'. De metafoor naar de huidige situatie is gauw gelegd. 

Op Duitse zenders hadden ze een eigen manier om moederdag een plek te geven. Kinderen vertelden in filmpjes over de betekenis van hun moeder in hun leven. Door televisies in de kerkruimte te plaatsen, waar je de pastor naar zag kijken, werden de filmpjes als het ware onderdeel van de liturgie. De opname zelf kwam overigens uit Duitstalig Wenen.