Provincie helpt kerken

De provincie Overijssel gaat geld vrijmaken voor het behoud van beeldbepalende kerken en orgels. Een meerderheid van de Provinciale Staten van Overijssel steunt een voorstel van die strekking. Dat meldt dagblad de Stentor op maandag 19 juni en diverse andere media in navolging van de Stentor. Een motie met deze inhoud is aan de orde gesteld bij de Perspectiefnota, de begroting van het najaar. 

ChristenUnie en CDA hebben het initiatief genomen voor het voorstel. De partijen merken dat het onderhouden van kerken en orgels steeds lastiger wordt. De rijksoverheid onderkent het probleem en stelt 325 miljoen euro beschikbaar dit jaar. De provinciale overheid moet daarbij aanhaken, vindt een meerderheid van CDA, ChristenUnie, D66, VVD en SGP.

De overheid heeft eerder in 2008 eenmalig geld beschikbaar gesteld voor religieus erfgoed. Het gaat nu om een gecombineerd voorstel voor gebouwen en orgels. De precieze uitwerking moet nog worden gemaakt. Het voorstel, een motie van twee christelijke partijen, past bij het cultuurbeleid. Culturele erfgoederen als kerken zijn herkenbare bakens in de samenleving, zo is de gedachte.