Besmetting verschilt sterk per regio

De gegevens van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laten zien dat het aantal besmettingen sterk varieert per regio. In absolute aantallen is hierboven te zien welke provincies met veel besmettingen te maken hebben gekregen: Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Overijssel zit in de middenmoot. En provincies als Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Flevoland hebben in absolute aantallen minder besmettingen. 

Kijk je naar het andere plaatje hierboven dan zie je dat mensen van boven de 50 de ziekte met de dood moeten bekopen en dat mannen veel vaker getroffen worden dan vrouwen. 

Hieronder de rangorde op 20 april en op 10 april naar gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland, dan de gemeentenaam en dan het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners gerekend op dezelfde data. 


1 - 1. Zwartewaterland 141,0 / 132,2
2 - 3. Kampen 104,9 / 86,5
3 - 2. Urk 90,3 / 90,3
4 - 8. Rijssen/Holten 68,1 / 52,4
5 - 11. Olst/Wijhe 65,7 / 49,3
6 - 4. Dinkelland 64,2 / 64,2
7 - 9. Lelystad 62,3 / 50,9
8 - 13.Dronten 60,1 / 45,7
9 - 6. Raalte 58,3 / 53,0
10 - 10. Haaksbergen 57,6 / 49,4
11 - 5. Borne 55,8 / 55,8
12 - 7. Dalfsen 52,5 / 52,5
13 - 17. Ommen 50,0 / 38,9
14 - 15. Almere 48,6 / 41,5
15 - 12. Tubbergen 47,0 / 47,0
16 - 26. Staphorst 46,7 / 23,3
17 - 14. Oldenzaal 44,0 / 44,0
18 - 20. Deventer 40,7 / 31,8
19 - 19. Zwolle 40,4 / 32,6
20 - 16. Hof van Twente 40,0 / 40,0
21 - 21. Hardenberg 37,7 / 27,9
22 - 18. Zeewolde 35,3 / 35,3
23 -25. Twenterand 32,6 / 23,7
24 - 23. Losser 30,9 / 26,4
25 -22. Enschede 30,0 / 26,9
26 -27. Steenwijkerland 27,2 / 22,7
27 - 30. Noordoostpolder 27,5 / 16,9  
28 - 24. Almelo 27,4 / 24,6
29 - 29. Hengelo 20,9 / 18,5
30 - 28. Hellendoorn 19,5 /19,5
31 – 31. Wierden 16,4 / 16,4


Groei corona-opnames zet door 

Zeker 14 van de 31 gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland vertonen op 17 april nog steeds een duidelijke groei van het aantal corona-opnames in de ziekenhuizen. Op geen enkele plaats wordt een teruggang gemeld. Opvallende stijgingen zijn er onder meer in de gemeente Olst-Wijhe. 

Het RIVM meldt dat het aantal meldingen in verpleeghuizen afgenomen is sinds 10 april. Tot voor kort bleken ouderen en kwetsbare mensen in dergelijke tehuizen het meest vatbaar voor het virus, terwijl de hygiëne ver te zoeken was, doordat mondkampjes en andere beschermingen bij voorrang naar bijvoorbeeld ziekenhuizen gingen. 

Hieronder de rangorde op 16 april, 14 april en 10 april, dan de gemeentenaam en dan het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners gerekend op dezelfde data. 
 
1 - 1 - 1. Zwartewaterland 136,6 / 136,6 / 132,2
2 - 2 - 3. Kampen 97,5 / 93,9 / 86,5
3 - 3 - 2. Urk 90,3 / 90,3 / 90,3
4 - 10-11.Olst/Wijhe 65,7 / 54,8 / 49,3
5 - 4 - 4. Dinkelland 64,2 / 64,2 / 64,2
6 - 5 - 8. Rijssen/Holten 62,9 / 60,2 / 52,4
7 - 9 - 9. Lelystad 62,3 / 54,7 / 50,9
8 - 7 - 6. Raalte 58,3 / 53,0 / 53,0
9 - 11-10.Haaksbergen 57,6 / 53,5 / 49,4
10 - 6 - 5. Borne 55,8 / 55,8 / 55,8
11 - 12-13.Dronten 55,3 / 50,5 / 45,7
12 - 8 - 7. Dalfsen 52,5 / 52,5 / 52,5
13 - 13-12.Tubbergen 47,0 / 47,0 / 47,0
14 - 14-15.Almere 46,7 / 44,8 / 41,5
15 - 18-17.Ommen 44,4 / 38,9 / 38,9
16 - 15-14.Oldenzaal 44,0 / 44,0 / 44,0
17 - 16-26.Staphorst 40,8 / 40,8 / 23,3
18 - 17-16.Hof van Twente 40,0 / 40,0 / 40,0
19 - 19-19.Zwolle 38,8 / 38,8 / 32,6
20 - 20-20.Deventer 38,7 / 36,7 / 31,8
21 - 21-18.Zeewolde 35,3 / 35,3 / 35,3
22 - 22-21.Hardenberg 34,5 / 32,8 / 27,9
23 - 25-23.Losser 30,9 / 26,4 / 26,4
24 - 24-25.Twenterand 29,6 / 26,7 / 23,7
25 - 23-22.Enschede 29,4 / 29,4 / 26,9
26 - 27-27.Steenwijkerland 24,9 / 24,9 / 22,7
27 - 26-24.Almelo 24,6 / 24,6 / 24,6
28 - 30-30.Noordoostpolder 21,2 / 19,0 / 16,9  
29 - 28-29.Hengelo 20,9 / 19,7 / 18,5
30 - 29-28.Hellendoorn 19,5 / 19,5 / 19,5
31 - 31-31.Wierden 16,4 / 16,4 / 16,4Geen verlichting in cijfers

Als we de cijfers van voor de Pasen (10 april) vergelijken met de cijfers van na de Pasen (14 april) is er geen verbetering te zien. De meeste gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland vertonen nog steeds een stijging van het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 mensen. Hieronder de lijst met als eerste getal de rangorde qua druk van de gemeenten op dit moment, daarachter de rangorde op 10 april, vervolgens de naam van de gemeente, dan het aantal opnames in een ziekenhuis per 14 april en per 10 april. Er zijn geen grote verschuivingen of het zou al de stijging moeten zijn in Rijssen/Holten en in Staphorst. 

1 - 1. Zwartewaterland 136,6 / 132,2
2 - 3. Kampen 93,9 / 86,5
3 - 2. Urk 90,3 / 90,3
4 - 4. Dinkelland 64,2 / 64,2
5 - 8. Rijssen/Holten 60,2 / 52,4
6 - 5. Borne 55,8 / 55,8
7 - 6. Raalte 53,0 / 53,0
8 - 7. Dalfsen 52,5 / 52,5
9 - 9. Lelystad 54,7 / 50,9
10-11.Olst/Wijhe 54,8 / 49,3
11-10.Haaksbergen 53,5 / 49,4
12-13.Dronten 50,5 / 45,7
13-12.Tubbergen 47,0 / 47,0
14-15.Almere 44,8 / 41,5
15-14.Oldenzaal 44,0 / 44,0
16-26.Staphorst 40,8 / 23,3
17-16.Hof van Twente 40,0 / 40,0
18-17.Ommen 38,9 / 38,9
19-19.Zwolle 38,8 / 32,6
20-20.Deventer 36,7 / 31,8
21-18.Zeewolde 35,3 / 35,3
22-21.Hardenberg 32,8 / 27,9
23-22.Enschede 29,4 / 26,9
24-25.Twenterand 26,7 / 23,7
25-23.Losser 26,4 / 26,4
26-24.Almelo 24,6 / 24,6
27-27.Steenwijkerland 24,9 / 22,7
28-29.Hengelo 19,7 / 18,5
29-28.Hellendoorn 19,5 / 19,5
30-30.Noordoostpolder 19,0 / 16,9  
31-31.Wierden 16,4 / 16,4


Cijfers laten amper verlichting zien

Negentien van de eenendertig gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland hebben op 10 april dezelfde cijfers van ziekenhuisopnames als op 9 april. Het laat zich raden dat ze zo kort voor Pasen geen andere tellingen hebben doorgegeven. Van een verlichting qua coronadreiging is dan ook in de cijfers voor de classis Overijssel-Flevoland nog geen sprake.

West-Overijssel (zoals we in het bericht hieronder analyseren) is het zwaarst getroffen met 50 ziekenhuisopnames per 100.000 mensen en nu weer een lichte stijging. Twente telt 35 ziekenhuisopnames over 100.000 mensen en kleurt in bovenstaand kaartje dus redelijk geel en lichtgroen (een relatief gunstig teken). Flevoland zit daar met 43 personen wat tussenin. Opvallend zijn de gele gemeenten in Friesland, Groningen Drenthe en ook de Achterhoek. Het gaat om gebieden die lichter bevolkt zijn, en waar je dus minder risico's loopt. Tegelijk zijn het de gebieden die zich het meest hebben kunnen voorbereiden, gelet op het feit dat de coronacrisis in Brabant opdook. 

Hieronder de cijfers van ziekenhuisopnames in elk der burgerlijke gemeenten van de classis Overijssel-Flevoland per 100.000 mensen op 10 april 14.00 uur. De volgorde qua nood verschilt niet veel van een dag te voren; Lelystad is enkele plaatsen naar boven gekomen, met andere woorden de situatie is er verslechterd. Plaatsen als de Noordoostpolder en Wierden staan al geruime tijd onder aan de reeks en kunnen dus relatief minder ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. 

1. Zwartewaterland 132,2
2. Urk 90,3
3. Kampen 86,5
4. Dinkelland 64,2
5. Borne 55,8
6. Raalte 53,0
7. Dalfsen 52,5
8. Rijssen/Holten 52,4
9. Lelystad 50,9
10.Haaksbergen 49,4
11.Olst/Wijhe 49,3
12.Tubbergen 47,0
13.Dronten 45,7
14.Oldenzaal 44,0
15.Almere 41,5
16.Hof van Twente 40,0
17.Ommen 38,9
18.Zeewolde 35,3
19.Zwolle 32,6
20.Deventer 31,8
21.Hardenberg 27,9
22.Enschede 26,9
23.Losser 26,4
24.Almelo 24,6
25.Twenterand 23,7
26.Staphorst 23,3
27.Steenwijkerland 22,7
28.Hellendoorn 19,5
29.Hengelo 18,5
30.Noordoostpolder 16,9  
31.Wierden 16,4


West-Overijssel zwaarst getroffen


Het coronavirus heeft – wat de classis Overijssel-Flevoland betreft - het sterkst toegeslagen in het westelijk deel van Overijssel. Daar zijn op dit moment gemiddeld per burgerlijke gemeente 50 ziekenhuisopnames op 100.000  mensen. In Flevoland ligt dat aantal op 43 personen. En in Twente gaat het om 35 personen per 100.000 mensen.

Als we letten op de ontwikkelingen in de achterliggende anderhalve week, dan is er een stijging van 91 procent ziekenhuisopnames, gemiddeld van 25 personen per gemeente naar 42 personen per gemeente.

We hebben wat cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met elkaar vergeleken. En omdat we al langer de cijfers voor de classis bijhouden, kunnen we enkele kruisberekeningen presenteren.

Hieronder volgt de lijst per 9 april 14.00 uur en de lijst per 31 maart 2020. Het gaat in de eerste kolom om de rangorde qua besmetting in de classis. Dus Zwartewaterland heeft op 9 april de meeste besmettingen per 100.000 inwoners met in totaal 127,8 ziekenhuisopnames. Anderhalve week geleden was Zwartewaterland ook al de sterkst getroffen plaats met 88,1 ziekenhuisopnames. Als je die twee cijfers vergelijkt gaat het om een toename van 45 procent ziekenhuisopnames. Zoals te zien is, is er sprake in alle gemeenten van een toename, gemiddeld in anderhalve week gaat het dus om de genoemde 91 procent.

Zwartewaterland ligt met een toename van 45 procent onder dat gemiddelde van de classis, maar dat komt doordat er op 31 maart al sprake was van een hoog aantal in absolute zin. Haaksbergen ligt op 199 procent en dus hoger, maar daarbij moet men verdisconteren dat Haaksbergen anderhalve week geleden nog op 16,5 personen per 100.000 inwoners stond.

Als het geheel qua cijfers bekijkt over anderhalve week, zien we dus nog steeds een sterke toename van het aantal ziekenhuisopnames en een sterke concentratie aan patiënten in het midden gedeelte van de classis (West-Overijssel).
 
1. (1) Zwartewaterland 127,8 / 88,1 / + 45 %
2. (2) Kampen 86,5 / 62,6 / + 38 %
3. (3) Urk 85,6 / 52,3 / + 64 %
4. (5) Dinkelland 60,4 / 41,6 / 45 %
5. (4) Borne 55,8 / 42,9 / +30 %
6. (6) Raalte 53,0 / 37,1 / + 43 %
7. (11) Dalfsen 52,5 / 24,5 / + 114 %
8. (15) Rijssen/Holten 49,8 / 21,0 / + 137 %
9. (19) Haaksbergen 49,4 / 16,5 / + 199 %
10. (9) Olst/Wijhe 49,3 / 27,4 / + 80 %
11. (8) Lelystad 47,1 / 30,5 / + 54 %
12. (7) Tubbergen 47,0 / 32,9 / + 43 %
13. (17) Dronten 43,3 / 19,2 / + 126 %
14. (10) Oldenzaal 40,8 / 25,1 / + 63 %
15. (14) Almere 39,7 / 21,7 / + 83 %
16. (13) Ommen 38,9 / 22,2 / + 75 %
17. (12) Hof van Twente 37,1 / 22,8 / + 63 %
18. (18) Zwolle 32,6 / 18,6 / + 75 %
19. (16) Deventer 31,8 / 20,9 / + 52 %
20. (22) Hardenberg 27,9 / 14,8 / + 89 %
21. (21) Enschede 26,9 / 15,0 / + 79 %
22. (24) Zeewolde 26,5 / 13,2 / + 101 %
23. (27) Losser 26,4 / 8,8 / + 200 %
24. (20) Twenterand 23,7 / 14,8 / + 60 %
25. (31) Staphorst 23,3 / 5,8 / + 302 %
26. (23) Steenwijkerland 22,7 / 13,6 / + 67 %
27. (26) Almelo 21,9 / 10,9 / + 101 %
28. (28) Hellendoorn 19,5 / 8,4 / + 132 %
29. (30) Hengelo 17,3 / 7,4 / + 134 %
30. (25) Noordoostpolder 16,9 / 12,6 / + 34 % 
31. (29) Wierden 16,4 / 8,2 / + 100 %
Verheviging in Haaksbergen en Dalfsen
- bijgewerkt op 7 april 12.00 -

De laatste dagen is het aantal ziekenhuisopnames relatief gezien sterk toegenomen in plaatsen als Dalfsen en Haaksbergen. Dat blijkt als je de cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verder analyseert over de achterliggende zeven dagen. 

De cijfers van het RIVM laten nog geen enkele daling zien in het aantal opnames in ziekenhuizen. Hieronder achter de plaatsnamen de cijfers van het aantal patiënten opgenomen in het ziekenhuis tot en met 6 april 2020, daarachter de cijfers per 3 april, per 1 april 2020 en per 31 maart 2020, steeds per 100.000 inwoners. De stijging van opnames zet zich nog steeds door in nagenoeg alle plaatsen. 

Voor de plaatsen staat de rangorde in de classis op dezelfde genoemde peildata. Het eerste getal geeft de plaats op de rangorde aan op dit moment. Dus Zwartewaterland is nog steeds de gemeente met de meeste ziekenhuisopnames, 97,0 personen gerekend op 100.000 inwoners. 

1. (1 /1) Zwartewaterland 97,0 / 92,6 / 88,1 / 88,1
2. (3 / 3) Urk 76,1 / 61,8 / 52,3 / 52,3
3. (2 / 2) Kampen 73,6 / 69,9 / 69,9 / 62,6
4. (4 / 5) Dinkelland 60,4 / 56,7 / 49,1 / 41,6
5. (5 / 4) Borne 55,8 / 51,5 / 42,9 / 42,9
6. (6 / 6) Raalte 50,4 / 47,7 / 42,4 / 37,1
7. (8 / 7) Tubbergen 42,3 / 37,6 / 32,9 / 32,9
8. (14 / 11) Dalfsen 42,0 / 31,5 / 24,5 / 24,5 
9. (9 / 15) Rijssen/Holten 41,9 / 34,1 / 21,0 / 21,0
10. (20 / 19) Haaksbergen 41,1 / 24,7 / 24,7 / 16,5 
11. (7 / 8) Lelystad 40,7 / 38,2 / 31,8 / 30,5
12. (11 / 9) Olst/Wijhe 38,4 / 32,9 / 27,4 / 27,4
13. (12 / 14) Almere 36,3 / 31,6 / 23,6 / 21,7
14. (16 / 17) Dronten 36,1 / 28,9 / 24,1 / 19,2
15. (15 / 10) Oldenzaal 34,6 / 31,4 / 25,1 / 25,1 
16. (17 / 12) Hof van Twente 34,3 / 28,6 / 25,7 / 22,8
17. (10 / 13) Ommen 33,3 / 33,3 / 22,2 / 22,2
18. (18 / 18) Zwolle 29,5 / 25,6 / 21,7 / 18,6
19. (19 / 16) Deventer 27,8 / 24,8 / 21,8 / 20,9
20. (21 / 24) Zeewolde 26,5 / 22,1 / 17,7 / 13,2
21. (25 / 27) Losser 26,4 / 17,6 / 13,2 / 8,8
22. (22 / 21) Enschede 24,4 / 20,0 / 17,5 / 15,0
23.(24 / 20) Twenterand 23,7 / 17,8 / 14,8 / 14,8
24. (26 / 31) Staphorst 23,3 / 17,5 / 5,8 / 5,8
25. (13 / 26) Almelo 20,5 / 31,6 / 13,7 / 10,9
26. (23 / 23) Steenwijkerland 18,1 / 18,1 / 15,9 / 13,6 
27. (27 / 25) Noordoostpolder 16,9 / 16,9 / 12,7 / 12,6 
28. (29 / 28) Hellendoorn 16,7 / 13,9 / 11,1 / 8,4
29. (28 / 22) Hardenberg 16,4 / 16,4 / 14,8 / 14,8
30. (30 / 30) Hengelo 13,6 / 11,1 / 8,6 / 7,4
31. (31 / 29) Wierden 8,2 / 8,2 / 8,2 / 8,2

EERDERE BERICHTEN: 

Cijfers Zuid-Oost Flevoland en hart classis stijgen hardst

De laatste vier dagen is het aantal ziekenhuisopnames relatief gezien sterk toegenomen in plaatsen als Almelo en Rijssen-Holten; ook in Zuid-Oost Flevoland is sprake van een relatieve stijging boven het gemiddelde over alle gemeenten.

Dat blijkt als je de cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verder analyseert over de achterliggende vier dagen. We brachten de burgerlijke gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland in beeld over de laatste vier dagen en we rubriceerden ze in volgorde van ‘grootste percentage opnames’ naar ‘kleinste percentage ziekenhuisopnames’. Als je nu opnieuw een rubricering aanbrengt (zie de rangorde aan het begin van onderstaande lijst) zie je dat Almelo is gestegen van een 26ste plaats naar een 13de plaats; een forste stijging in zorgelijke zin. Rijssen-Holten is gestegen van een 15de plaats naar een 9de plaats. Als je Zuid-Oost Flevoland bekijkt (Lelystad, Almere, Dronten, Zeewolde) zie je een relatieve stijging in plaatsrangorde bij alle vier gemeenten. Aan de oostelijke zijde van de classis zie je relatief vlakkere toenames van ziekenhuisopnames: Hardenberg (daalde 6 plaatsen), Oldenzaal en Hof van Twente (daalde 5 plaatsen) en Twenterand (daalde 4 plaatsen).

De cijfers van het RIVM laten nog geen enkele daling zien in het aantal opnames in ziekenhuizen. Hieronder de cijfers van het aantal patiënten opgenomen in het ziekenhuis tot en met 3 april 2020, daarachter de cijfers per 1 april 2020 en daarachter per 31 maart 2020, steeds per 100.000 inwoners. Het laat zich vermoeden dat niet alle gemeenten een actualisatie van de cijfers hebben gestuurd. Toch kan je zeggen dat de stijging van opnames zich voortzet over nagenoeg de hele linie. 

1.  (1.) Zwartewaterland 92,6 / 88,1 / 88,1
2.  (2.) Kampen 69,9 / 69,9 / 62,6
3.  (3.) Urk 61,8 / 52,3 / 52,3
4.  (5.) Dinkelland 56,7 / 49,1 / 41,6
5.  (4.) Borne 51,5 / 42,9 / 42,9
6.  (6). Raalte 47,7 / 42,4 / 37,1
7.  (8.) Lelystad 38,2 / 31,8 / 30,5
8.  (7.) Tubbergen 37,6 / 32,9 / 32,9
9. (15.) Rijssen/Holten 34,1 / 21,0 / 21,0
10. (13.) Ommen 33,3 / 22,2 / 22,2
11.  (9.) Olst/Wijhe 32,9 / 27,4 / 27,4
12. (14.) Almere 31,6 / 23,6 / 21,7
13. (26.) Almelo 31,6 / 13,7 / 10,9
14. (11.) Dalfsen 31,5 / 24,5 / 24,5 
15. (10.)Oldenzaal 31,4 / 25,1 / 25,1 
16. (17.) Dronten 28,9 / 24,1 / 19,2
17. (12.) Hof van Twente 28,6 / 25,7 / 22,8
18. (18.) Zwolle 25,6 / 21,7 / 18,6
19. (16.) Deventer 24,8 / 21,8 / 20,9
20. (19.) Haaksbergen 24,7 / 24,7 / 16,5 
21. (24.) Zeewolde 22,1 / 17,7 / 13,2
22. (21.) Enschede 20.0 / 17,5 / 15,0
23. (23.) Steenwijkerland 18,1 / 15,9 / 13,6 
24. (20.) Twenterand 17,8 / 14,8 / 14,8
25. (27.) Losser 17,6 / 13,2 / 8,8
26. (31.) Staphorst 17,5 / 5,8 / 5,8
27. (25.) Noordoostpolder 16,9 / 12,7 / 12,6 
28. (22.) Hardenberg 16,4 / 14,8 / 14,8
29. (28.) Hellendoorn 13,9 / 11,1 / 8,4
30. (30.) Hengelo 11,1 / 8,6 / 7,4
31. (29.) Wierden 8,2 / 8,2 / 8,2
Nog steeds stijgingen in ziekenhuisopnames

De cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laat nog geen enkele daling zien in het aantal opnames in ziekenhuizen. Hieronder de cijfers van het aantal patiënten opgenomen in het ziekenhuis tot en met 1 april 2020 per 100.000 inwoners. Daarachter het cijfer 24 uur daarvoor. Het laat zich vermoeden dat niet alle gemeenten een actualisatie van de cijfers hebben gestuurd. Toch kan je zeggen dat de stijging van opnames zich voortzet over nagenoeg de hele linie. 

1. Zwartewaterland 88,1 / 88,1
2. Kampen 69,9 / 62,6
3. Urk 52,3 / 52,3
4. Borne 42,9 / 42,9
5. Dinkelland 49,1 / 41,6
6. Raalte 42,4 / 37,1
7. Tubbergen 32,9 / 32,9
8. Lelystad 31,8 / 30,5
9. Olst/Wijhe 27,4 / 27,4
10. Oldenzaal 25,1 / 25,1 
11. Dalfsen 24,5 / 24,5 
12. Hof van Twente 25,7 / 22,8
13. Ommen 22,2 / 22,2
14. Almere 23,6 / 21,7
15. Rijssen/Holten 21,0 / 21,0
16. Deventer 21,8 / 20,9
17. Dronten 24,1 / 19,2
18. Zwolle 21,7 / 18,6
19. Haaksbergen 24,7 / 16,5 
20. Twenterand 14,8 / 14,8
21. Enschede 17,5 / 15,0
22. Hardenberg 14,8 / 14,8
23. Steenwijkerland 15,9 / 13,6 
24. Zeewolde 17,7 / 13,2
25. Noordoostpolder 12,7 / 12,6 
26. Almelo 13,7 / 10,9
27. Losser 13,2 / 8,8
28. Hellendoorn 11,1 / 8,4
29. Wierden 8,2 / 8,2
30. Hengelo 8,6 / 7,4
31. Staphorst 5,8 / 5,8
ANDERE CIJFERMETHODIEK PER 31-3

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een andere methodiek doorgevoerd om het aantal slachtoffers van corona te meten. Werd tot voor kort het aantal geïnfecteerden per 100.000 inwoners gemeld, nu heeft men als norm geïntroduceerd het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. Blijkbaar acht men die methode iets nauwkeuriger. Het geeft wel lichte verschuivingen in het beeld. De situatie in Dinkelland is iets minder heftig; en de minste besmetting stond tot nu toe voor Losser genoteerd, maar is inmiddels vastgesteld voor Staphorst.

De lijst per 31-3 qua ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners is als volgt voor de classis Overijssel-Flevoland:

1. Zwartewaterland 88,1
2. Kampen 62,6
3. Urk 52,3
4. Borne 42,9
5. Dinkelland 41,6
6. Raalte 37,1
7. Tubbergen 32,9
8. Lelystad 30,5
9. Olst/Wijhe 27,4
10. Oldenzaal 25,1 
11. Dalfsen 24,5 
12. Hof van Twente 22,8
13. Ommen 22,2
14. Almere 21,7
15. Rijssen/Holten 21,0
16. Deventer 20,9
17. Dronten 19,2
18. Zwolle 18,6
19. Haaksbergen 16,5 
20. Twenterand 14,8
21. Enschede 15,0
22. Hardenberg 14,8
23. Steenwijkerland 13,6 
24. Zeewolde 13,2
25. Noordoostpolder 12,6 
26. Almelo 10,9
27. Losser 8,8
28. Hellendoorn 8,4
29. Wierden 8,2
30. Hengelo 7,4
31. Staphorst 5,8

AANGEPASTE CIJFERS PER 29-3-14.00 uur

In nagenoeg alle gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland zijn de cijfers van geïnfecteerden weer toegenomen, zo blijkt uit de cijfers die zondag 29 maart 14.00 uur bekend zijn gemaakt. Staphorst is met 29,2 geïnfecteerden per 100.000 inwoners stabiel; de rest steeg. Zwartewaterland (189,5 per 100.000 gerekend), Dinkelland (120,9 per 100.000) en Kampen (114,1 per 100.000) behoren tot de zwaarst getroffen gemeenten.

Hieronder cijfers; de eerste kolom geeft het percentage geïnfecteerden per 100.000 inwoners op 29 maart, de tweede kolom was van 27 maart.

Zwartewaterland 189,5 / 158,7
Dinkelland 120,9 / 105,8
Kampen 114,1 / 82,8
Borne 81,5 / 55,8
Urk 66,6 / 42,8
Zwolle 61,3 / 48,9
Tubbergen 61,1 / 51,7
Oldenzaal 59,7 / 53,4
Dalfsen 56,0 / 49,0
Ommen 55,5 / 38,9
Rijssen-Holten 55,0 / 34,1
Hof van Twente 48,6 / 40,0
Deventer 45,7 / 32,8
Raalte 45,1 / 34,5
Olst-Wijhe 43,8 / 32,9
Haaksbergen 41,1 / 24,7
Lelystad 39,4 / 36,9
Hengelo 39,4 / 28,3
Wierden 36,8 / 16,4
Zeewolde 35,3 / 30,9
Enschede 34,4 / 28,2
Hellendoorn 33,4 / 22,3
Hardenberg 32,8 / 18,1
Dronten 31,3 / 26,5
Staphorst 29,2 / 29,2
Almere 26,9 / 18,4
Almelo 26,0 / 19,2
Noordoostpolder 23,3 / 21,2
Steenwijkerland 22,7 / 18,1
Twenterand 17,8 / 14,8
Losser 13,2 / 4,4AANGEPASTE CIJFERS PER 27-3-14.00 uur


Er zijn vier gemeenten in Overijssel-Flevoland waar het aantal geïnfecteerden de afgelopen 24 uur is teruggelopen, en in Losser is het aantal geïnfecteerden stabiel en het laagst in de regio. Een daling is er (even?) te zien in Ommen, Olst-Wijhe, Dronten en Steenwijkerland. Dat blijkt uit een vergelijking van de cijfers van het RIVM over 24 maart en 25 maart.

De andere gemeenten kennen nog steeds een stijging, al kan je zien dat de cijfers minder sterk omhoog gaan dan de dagen daarvoor. De meeste geïnfecteerden zijn er in Zwartewaterland, Dinkelland en Kampen; dat is onverkort zo gebleven.

Als we het gemiddelde berekenen in de classis Overijssel-Flevoland met 31 burgerlijke gemeenten komen we op een getal van 39,3 geïnfecteerden per 100.000 inwoners. Letten we alleen op Flevoland dan komen we op 29,3 geïnfecteerden. Als we letten op zes gemeenten waarin een orthodoxe inslag sterk aanwezig is met een sterk ontwikkeld sociaal netwerk, dan komen we op 60,8 geïnfecteerden.

Hieronder cijfers; de eerste kolom geeft het percentage geïnfecteerden per 100.000 inwoners op 27 maart 14.00 uur; de tweede kolom geeft de cijfers op 26 maart.

Zwartewaterland 158,7 / 146,6
Dinkelland 105,8 / 94,9
Kampen 82,8 / 76,2
Borne 55,8 / 51,7
Oldenzaal 53,4 / 47,1
Dalfsen 49,0 / 45,6
Zwolle 48,9 / 43,9
Tubbergen 51,7 / 42,3
Ommen 38,9 / 39,3 (gedaald)
Urk 42,8 / 38,5
Lelystad 36,9 / 34,7
Rijssen-Holten 34,1 / 33,9
Olst-Wijhe 32,9 / 33,2 (gedaald)
Raalte 34,5 / 32,0
Deventer 32,8 / 30,0
Zeewolde 30,9 / ?
Dronten 26,5/ 27,0 (gedaald)
Hengelo 28,3 / 26,0
Staphorst 29,2 / 23,5
Hof van Twente 40,0 / 22,9
Enschede 28,2 / 21,4
Hellendoorn 22,3 / 19,5
Steenwijkerland 18,1 / 18,2 (gedaald)
Noordoostpolder 21,2 / 17,1
Haaksbergen 24,7 / 16,5
Almelo 19,2 / 16,5
Almere 18,4 / 15,4
Hardenberg 18,1 / 14,9
Twenterand 14,8 / 8,9
Wierden 16,4 / 8,2
Losser 4,4 / 4,4 (stabiel)OUD BERICHT: AANGEPASTE CIJFERS PER 26-5

De cijfers van geïnfecteerden met het coronavirus zijn in 24 uur in Overijssel-Flevoland weer gestegen. De gemeente Zwartewaterland heeft de meeste slachtoffers per 100.000 inwoners. De gemeente Kampen is gestegen naar een derde plaats in de regio. Flevoland, inclusief Urk, hebben een relatief lager cijfer van besmettingen dan Overijssel. 

Zwartewaterland 146,6
Dinkelland 94,9
Kampen 76,2
Borne 51,7
Oldenzaal 47,1
Dalfsen 45,6
Zwolle 43,9
Tubbergen 42,3
Ommen 39,3
Urk 38,5
Lelystad 34,7
Rijssen-Holten 33,9
Olst-Wijhe 33,2
Raalte 32,0
Deventer 30,0
Dronten 27,0
Hengelo 26,0
Staphorst 23,5
Hof van Twente 22,9
Enschede 21,4
Hellendoorn 19,5
Steenwijkerland 18,2
Noordoostpolder 17,1
Haaksbergen 16,5
Almelo 16,5
Almere 15,4
Hardenberg 14,9
Twenterand 8,9
Wierden 8,2
Losser 4,4

OUD BERICHT: AANGEPASTE CIJFERS PER 25-3


Behoorlijke stijging in bijna alle gemeenten

Het aantal besmettingen is in twee dagen tijd in de hele classis Overijssel-Flevoland fors gestegen. In plaatsen als Zwartewaterland ligt het zwaartepunt van de crisis in de classis. RTV-Oost legt uit dat verspreiding in de hand wordt gewerkt als prominente personen in een plaats met veel contacten besmet zijn. In Hasselt zijn op 7000 inwoners 18 geïnfecteerden en 5 doden. Ook in plaatsen als Olst-Wijhe en Dinkelland is forse groei. Er is geen enkele plaats meer in de regio waar geen besmettingen zijn gemeld.

Hieronder de gemeenten met eerst de stand van zaken op 23-3 en daarna het aantal gemelde besmettingen op 25 maart 14.00 uur. Het gaat om de cijfers per 100.000 inwoners van het RIVM. 

Zwartewaterland: 84,4 – 133,3
Dinkelland 56,9 – 75,9
Urk 33,7 – 33,7
Ommen 33,7 - 39,3
Kampen 31,6 – 55,8
Dalfsen 31,6 – 42,1
Lelystad 27 – 33,4
Zwolle 27,5 – 36,9
Dronten ? – 27,0
Staphorst 23,5 – 23,5
Tubbergen 18,8 – 18,8
Hengelo 18,6 – 21,1
Zeewolde 17,9 – 22,4
Deventer 17,0 – 26,0
Hof van Twente 14,3 – 17,2
Hellendoorn 14,0 – 19,5
Raalte 13,3 – 26,7
Enschede 12,6 – 16,4
Olst-Wijhe 11,1 – 33,2
Rijssen-Holten 10,4 – 23,5
Almelo 9,6 – 13,7
Steenwijkerland 9,1 – 13,7
Almere 8,7 - 13,5
Hardenberg 6,6 – 11,6
Noordoostpolder 6,4 – 10,7
Twenterand 5,9 – 8,9
Losser 4,4 – 4,4
Wierden 0,0 – 4,1


EERDER BERICHT 23 MAART: 
Zwartewaterland zwaar getroffen


Bijna alle gemeenten in Overijssel en Flevoland zijn inmiddels getroffen door het corona-virus. De gemeente Zwartewaterland is het zwaarst gedupeerd met 84,4 patiënten op de 100.000 inwoners. In Flevoland is Urk het zwaarst getroffen met 33,7 patiënten per 100.000 mensen. In Twente is de plaag het sterkst aanwezig in Dinkelland met 56,9 patiënten als je rekent per 100.000 mensen.

Dat blijkt uit cijfers die het RIVM verspreidt. Het impliceert dat alle pastores in Overijssel-Flevoland met het virus te maken krijgen in pastorale zin. Hieronder de lijst per 100.000 inwoners per gemeente tot en met 23-3-2020 geregistreerd. Ter vergelijking: landelijk is de gemeente Boekel het sterkst getroffen met 377,8 patiënten gerekend over 100.000 mensen. De Waddeneilanden met uitzondering van Texel hadden op het moment van peiling nog geen slachoffers, de gemeente Wierden meldde op dat moment evenmin besmette gevallen.


Zwartewaterland: 84,4
Dinkelland 56,9
Urk 33,7
Ommen 33,7
Kampen 31,6
Dalfsen 31,6
Lelystad 27
Zwolle 27,5
Staphorst 23,5
Tubbergen 18,8
Hengelo 18,6
Zeewolde 17,9
Deventer 17,0
Hof van Twente 14,3
Hellendoorn 14,0
Raalte 13,3
Enschede 12,6
Olst-Wijhe 11,1
Rijssen-Holten 10,4
Almelo 9,6
Steenwijkerland 9,1
Almere 8,7
Hardenberg 6,6
Noordoostpolder 6,4
Twenterand 5,9
Losser 4,4
Wierden 0,0


Foto's: kaartjes overgenomen van de internetsite van RIVM, boven per 29-3-2020; onder per 23-3-2020

Kleurcode (per 100.000 inwoners, gegevens 23-3-2020)
wit: 0 

geel: minder dan 10
donkergeel: 10-25
oranje: 25-50
donkeroranje: 50-100
rood: 100-125
roodbruin: meer dan 125