Besmetting verschilt sterk per regio

De gegevens van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) laten zien dat het aantal besmettingen sterk varieert per regio. In absolute aantallen is hierboven te zien welke provincies met veel besmettingen te maken hebben gekregen: Brabant, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Overijssel zit in de middenmoot. En provincies als Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Flevoland hebben in absolute aantallen minder besmettingen. 

Kijk je naar het andere plaatje hierboven dan zie je dat mensen van boven de 50 de ziekte met de dood moeten bekopen en dat mannen veel vaker getroffen worden dan vrouwen. 

Hieronder de rangorde op 20 april en op 10 april naar gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland, dan de gemeentenaam en dan het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners gerekend op dezelfde data. 


1 - 1. Zwartewaterland 141,0 / 132,2
2 - 3. Kampen 104,9 / 86,5
3 - 2. Urk 90,3 / 90,3
4 - 8. Rijssen/Holten 68,1 / 52,4
5 - 11. Olst/Wijhe 65,7 / 49,3
6 - 4. Dinkelland 64,2 / 64,2
7 - 9. Lelystad 62,3 / 50,9
8 - 13.Dronten 60,1 / 45,7
9 - 6. Raalte 58,3 / 53,0
10 - 10. Haaksbergen 57,6 / 49,4
11 - 5. Borne 55,8 / 55,8
12 - 7. Dalfsen 52,5 / 52,5
13 - 17. Ommen 50,0 / 38,9
14 - 15. Almere 48,6 / 41,5
15 - 12. Tubbergen 47,0 / 47,0
16 - 26. Staphorst 46,7 / 23,3
17 - 14. Oldenzaal 44,0 / 44,0
18 - 20. Deventer 40,7 / 31,8
19 - 19. Zwolle 40,4 / 32,6
20 - 16. Hof van Twente 40,0 / 40,0
21 - 21. Hardenberg 37,7 / 27,9
22 - 18. Zeewolde 35,3 / 35,3
23 -25. Twenterand 32,6 / 23,7
24 - 23. Losser 30,9 / 26,4
25 -22. Enschede 30,0 / 26,9
26 -27. Steenwijkerland 27,2 / 22,7
27 - 30. Noordoostpolder 27,5 / 16,9  
28 - 24. Almelo 27,4 / 24,6
29 - 29. Hengelo 20,9 / 18,5
30 - 28. Hellendoorn 19,5 /19,5
31 – 31. Wierden 16,4 / 16,4


Groei corona-opnames zet door 

Zeker 14 van de 31 gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland vertonen op 17 april nog steeds een duidelijke groei van het aantal corona-opnames in de ziekenhuizen. Op geen enkele plaats wordt een teruggang gemeld. Opvallende stijgingen zijn er onder meer in de gemeente Olst-Wijhe. 

Het RIVM meldt dat het aantal meldingen in verpleeghuizen afgenomen is sinds 10 april. Tot voor kort bleken ouderen en kwetsbare mensen in dergelijke tehuizen het meest vatbaar voor het virus, terwijl de hygiëne ver te zoeken was, doordat mondkampjes en andere beschermingen bij voorrang naar bijvoorbeeld ziekenhuizen gingen. 

Hieronder de rangorde op 16 april, 14 april en 10 april, dan de gemeentenaam en dan het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners gerekend op dezelfde data. 
 
1 - 1 - 1. Zwartewaterland 136,6 / 136,6 / 132,2
2 - 2 - 3. Kampen 97,5 / 93,9 / 86,5
3 - 3 - 2. Urk 90,3 / 90,3 / 90,3
4 - 10-11.Olst/Wijhe 65,7 / 54,8 / 49,3
5 - 4 - 4. Dinkelland 64,2 / 64,2 / 64,2
6 - 5 - 8. Rijssen/Holten 62,9 / 60,2 / 52,4
7 - 9 - 9. Lelystad 62,3 / 54,7 / 50,9
8 - 7 - 6. Raalte 58,3 / 53,0 / 53,0
9 - 11-10.Haaksbergen 57,6 / 53,5 / 49,4
10 - 6 - 5. Borne 55,8 / 55,8 / 55,8
11 - 12-13.Dronten 55,3 / 50,5 / 45,7
12 - 8 - 7. Dalfsen 52,5 / 52,5 / 52,5
13 - 13-12.Tubbergen 47,0 / 47,0 / 47,0
14 - 14-15.Almere 46,7 / 44,8 / 41,5
15 - 18-17.Ommen 44,4 / 38,9 / 38,9
16 - 15-14.Oldenzaal 44,0 / 44,0 / 44,0
17 - 16-26.Staphorst 40,8 / 40,8 / 23,3
18 - 17-16.Hof van Twente 40,0 / 40,0 / 40,0
19 - 19-19.Zwolle 38,8 / 38,8 / 32,6
20 - 20-20.Deventer 38,7 / 36,7 / 31,8
21 - 21-18.Zeewolde 35,3 / 35,3 / 35,3
22 - 22-21.Hardenberg 34,5 / 32,8 / 27,9
23 - 25-23.Losser 30,9 / 26,4 / 26,4
24 - 24-25.Twenterand 29,6 / 26,7 / 23,7
25 - 23-22.Enschede 29,4 / 29,4 / 26,9
26 - 27-27.Steenwijkerland 24,9 / 24,9 / 22,7
27 - 26-24.Almelo 24,6 / 24,6 / 24,6
28 - 30-30.Noordoostpolder 21,2 / 19,0 / 16,9  
29 - 28-29.Hengelo 20,9 / 19,7 / 18,5
30 - 29-28.Hellendoorn 19,5 / 19,5 / 19,5
31 - 31-31.Wierden 16,4 / 16,4 / 16,4Geen verlichting in cijfers

Als we de cijfers van voor de Pasen (10 april) vergelijken met de cijfers van na de Pasen (14 april) is er geen verbetering te zien. De meeste gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland vertonen nog steeds een stijging van het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 mensen. Hieronder de lijst met als eerste getal de rangorde qua druk van de gemeenten op dit moment, daarachter de rangorde op 10 april, vervolgens de naam van de gemeente, dan het aantal opnames in een ziekenhuis per 14 april en per 10 april. Er zijn geen grote verschuivingen of het zou al de stijging moeten zijn in Rijssen/Holten en in Staphorst. 

1 - 1. Zwartewaterland 136,6 / 132,2
2 - 3. Kampen 93,9 / 86,5
3 - 2. Urk 90,3 / 90,3
4 - 4. Dinkelland 64,2 / 64,2
5 - 8. Rijssen/Holten 60,2 / 52,4
6 - 5. Borne 55,8 / 55,8
7 - 6. Raalte 53,0 / 53,0
8 - 7. Dalfsen 52,5 / 52,5
9 - 9. Lelystad 54,7 / 50,9
10-11.Olst/Wijhe 54,8 / 49,3
11-10.Haaksbergen 53,5 / 49,4
12-13.Dronten 50,5 / 45,7
13-12.Tubbergen 47,0 / 47,0
14-15.Almere 44,8 / 41,5
15-14.Oldenzaal 44,0 / 44,0
16-26.Staphorst 40,8 / 23,3
17-16.Hof van Twente 40,0 / 40,0
18-17.Ommen 38,9 / 38,9
19-19.Zwolle 38,8 / 32,6
20-20.Deventer 36,7 / 31,8
21-18.Zeewolde 35,3 / 35,3
22-21.Hardenberg 32,8 / 27,9
23-22.Enschede 29,4 / 26,9
24-25.Twenterand 26,7 / 23,7
25-23.Losser 26,4 / 26,4
26-24.Almelo 24,6 / 24,6
27-27.Steenwijkerland 24,9 / 22,7
28-29.Hengelo 19,7 / 18,5
29-28.Hellendoorn 19,5 / 19,5
30-30.Noordoostpolder 19,0 / 16,9  
31-31.Wierden 16,4 / 16,4


Cijfers laten amper verlichting zien

Negentien van de eenendertig gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland hebben op 10 april dezelfde cijfers van ziekenhuisopnames als op 9 april. Het laat zich raden dat ze zo kort voor Pasen geen andere tellingen hebben doorgegeven. Van een verlichting qua coronadreiging is dan ook in de cijfers voor de classis Overijssel-Flevoland nog geen sprake.

West-Overijssel (zoals we in het bericht hieronder analyseren) is het zwaarst getroffen met 50 ziekenhuisopnames per 100.000 mensen en nu weer een lichte stijging. Twente telt 35 ziekenhuisopnames over 100.000 mensen en kleurt in bovenstaand kaartje dus redelijk geel en lichtgroen (een relatief gunstig teken). Flevoland zit daar met 43 personen wat tussenin. Opvallend zijn de gele gemeenten in Friesland, Groningen Drenthe en ook de Achterhoek. Het gaat om gebieden die lichter bevolkt zijn, en waar je dus minder risico's loopt. Tegelijk zijn het de gebieden die zich het meest hebben kunnen voorbereiden, gelet op het feit dat de coronacrisis in Brabant opdook. 

Hieronder de cijfers van ziekenhuisopnames in elk der burgerlijke gemeenten van de classis Overijssel-Flevoland per 100.000 mensen op 10 april 14.00 uur. De volgorde qua nood verschilt niet veel van een dag te voren; Lelystad is enkele plaatsen naar boven gekomen, met andere woorden de situatie is er verslechterd. Plaatsen als de Noordoostpolder en Wierden staan al geruime tijd onder aan de reeks en kunnen dus relatief minder ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. 

1. Zwartewaterland 132,2
2. Urk 90,3
3. Kampen 86,5
4. Dinkelland 64,2
5. Borne 55,8
6. Raalte 53,0
7. Dalfsen 52,5
8. Rijssen/Holten 52,4
9. Lelystad 50,9
10.Haaksbergen 49,4
11.Olst/Wijhe 49,3
12.Tubbergen 47,0
13.Dronten 45,7
14.Oldenzaal 44,0
15.Almere 41,5
16.Hof van Twente 40,0
17.Ommen 38,9
18.Zeewolde 35,3
19.Zwolle 32,6
20.Deventer 31,8
21.Hardenberg 27,9
22.Enschede 26,9
23.Losser 26,4
24.Almelo 24,6
25.Twenterand 23,7
26.Staphorst 23,3
27.Steenwijkerland 22,7
28.Hellendoorn 19,5
29.Hengelo 18,5
30.Noordoostpolder 16,9  
31.Wierden 16,4


West-Overijssel zwaarst getroffen


Het coronavirus heeft – wat de classis Overijssel-Flevoland betreft - het sterkst toegeslagen in het westelijk deel van Overijssel. Daar zijn op dit moment gemiddeld per burgerlijke gemeente 50 ziekenhuisopnames op 100.000  mensen. In Flevoland ligt dat aantal op 43 personen. En in Twente gaat het om 35 personen per 100.000 mensen.

Als we letten op de ontwikkelingen in de achterliggende anderhalve week, dan is er een stijging van 91 procent ziekenhuisopnames, gemiddeld van 25 personen per gemeente naar 42 personen per gemeente.

We hebben wat cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met elkaar vergeleken. En omdat we al langer de cijfers voor de classis bijhouden, kunnen we enkele kruisberekeningen presenteren.

Hieronde