Pop-up in kerkgebouw

Plaatselijke protestantse kerken kunnen met een pop-up-winkel meedoen in het project ‘Geloven in de buurt’. Dat kwam naar voren tijdens een presentatie van ds. Klaas van der Kamp als classispredikant tijdens een gesprek met de oecumenische leiding van het Leger in het hoofdkwartier in Almere.

Het Leger des Heils en de Protestantse Kerk werken samen in het initiatief ‘Geloven in de buurt’. Het gaat bij dat project om het creëren van een huiskamer of een andere plek waar mensen welkom zijn voor een kop koffie, een luisterend oor krijgen, een maaltijd kunnen gebruiken of tweedehands kleding kunnen bemachtigen. Het is de ambitie op zo’n 200 plaatsen dergelijke buurtplekken te ontwikkelen.

De protestanten beschikken op nagenoeg alle plaatsen over gebouwen. Vaak kan daarbij een ruimte worden geboden aan het Leger, zodat de filosofie van ‘een open deur’ gestalte krijgt. Het kerkgebouw krijgt door de samenwerking een levendige uitstraling; de deur is open; mensen gaan in en uit. Het kerkgebouw wordt met recht een gebouw ten dienste van de omwonenden.

In het gesprek met de Legerleiding vertelde de classispredikant dat een dergelijk concept soms struikelt, omdat de protestantse gemeenten voor een deel in dorpen zitten waar het minder voor de hand liggend is – gezien de kleinschaligheid – een dergelijk initiatief op poten te zetten. In grotere plaatsen is het altijd weer de vraag of men tot een overeenstemming kan komen.

Vanuit de Legerleiding werd er op gewezen dat men in Amsterdam in veel kerkgebouwen werkt met een zogenaamd pop-up-model. Het Leger des Heils zorgt dan bijvoorbeeld voor één dag in de week voor attributen en begeleiding. Het kerkgebouw is dan op die ene dag geopend en de mensen kunnen dan terecht voor een praatje, een maaltijd of kleding.

Het gesprek over ‘Geloven in de buurt’ was maar een klein thema tijdens het bezoek van Klaas van der Kamp aan het Leger. Aanleiding voor het overleg was de gewoonte van de Legerleiding om jaarlijks alle mensen uit te nodigen die voor het Leger werken in oecumenische verbanden, variërend van Michazondag tot de Raad van Kerken. Klaas van der Kamp verzorgde een inleiding voor hen over de vraag hoe je als relatief kleine kerk invloed kunt hebben in grotere verbanden.

Voor een eerder bericht over het initiatief: klik hier.      

Foto: Visie op de gevel van het hoofdkantoor van het Leger des Heils in Almere-Stad