Prijsvraag toekomstgericht beleid 

Kerkelijke gemeenten kunnen meedoen met een wedstrijd over toekomstgericht kerkelijk beleid. De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer organiseert de wedstrijd in samenwerking met de zorgverzekering Mercer Marsh Benefits. Tot 10 september 2021 kan men initiatieven insturen.

Het thema van de VKB- Mercer/Marsh Award 2021 is “Toekomstgericht Kerkbeheer door samenwerking en samenbinding”. De VKB is op zoek naar gemeenten, vertegenwoordigd door colleges van kerkrentmeesters, die zich hebben gerealiseerd dat toekomstgericht kerkbeheer uiterst belangrijk is om de gemeente op lange termijn te laten voortbestaan en daarop hebben ingespeeld.

Door het nemen van organisatorische maatregelen en/of het zoeken van samenwerking kan het primaire doel van de kerkelijke gemeente (de Woordverkondiging) ook in de toekomst worden gecontinueerd. Dat vraagt in een plattelandsgemeente een ander beleid dan in een stad. Het is maatwerk. En er is creativiteit nodig. Het VKB is daarnaar op zoek.

Inzendingen kunnen op allerlei manieren inspelen op de toekomst. Je kunt denken aan een heroriëntatie op het vrijwilligerswerk, de inzet van een kerkelijk of missionair werker, het starten van een samenwerking op plaatselijk niveau met een andere kerkelijke gemeente, gezamenlijke inzet van verschillende wijkgemeenten, het betrekken van jongeren bij een nieuwe benadering etc. etc. Het gaat derhalve om organisatorische aanpassingen waarmee, door een andere inzet van mensen en middelen, de continuïteit van de plaatselijke kerkgemeente toekomstbestendig wordt gemaakt.

Herkent u één van deze voorbeelden of is in uw plaatselijke situatie op een andere innovatieve manier een succesvol initiatief tot stand gebracht? Vul dan een deelnameformulier in (zie website VKB, www.kerkrentmeester.nl) en ding mee naar de hoofdprijs van € 3.000! De tweede prijs bedraagt € 1.500 en voor de derde prijs is € 500 beschikbaar. Inzendingen kunnen worden toegezonden aan info@kerkrentmeester.nl, of per post aan Antwoordnummer 120, 3300 VB Dordrecht o.v.v. “VKB Mercer-Marsh Award 2021”.

Voor deelnameformulier kunt u ook hier klikken.