Webinar over Zuid-Afrika

In het kader van de 40-dagentijd biedt Kerk in Actie op 14 januari 20.00 uur een digitale workshop aan voor ambtsdragers en andere vrijwilligers in de classis Overijssel en Flevoland. Zoals bekend is deze classis in het bijzonder verbonden aan Zuid-Afrika. Daar zal in de workshop dan ook alle aandacht voor zijn. Wie mee wil doen, kan de consulente Evelien Vrolijk een mailtje sturen (e.vrolijk@protestantsekerk.nl), dan ontvangt men van haar een aanmeldlink.

Op Paaszondag 2021 wordt er gecollecteerd voor Zuid-Afrika. Het kan een goede aanleiding zijn om als gemeente in de daaraan voorafgaande periode extra aandacht te geven aan de situatie in Zuid-Afrika. Zowel de culturele en theologische achtergrond als de huidige sociale en politieke situatie bieden volop parallellen en aanknopingspunten met de kerk in Nederland.


Kerk in Actie ondersteunt vier projecten in Zuid-Afrika:
1. Bijbel brengt arme boeren in actie
2. Samen bijbellezen opent ogen
3. Kinderopvang en gezond koken
4. Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria

Hoe moet je zo’n project zien, bij voorbeeld het project ‘samen bijbellezen’? Kerk in Actie legt dat uit op de website. In de meer landelijke Oost-Kaap woont vooral de zwarte bevolking. In de West-Kaap zijn veel steden, waar meer kleurlingen wonen. Predikanten worden via hun gemeenteleden dagelijks geconfronteerd met de armoede, ongelijkheid en geweld. Het is interessant als mensen uit een verschillende bubbel dezelfde teksten gaan lezen. De teksten bieden een handvat om verder te kijken dan de eigen situatie. Bijbel lezen vanuit het perspectief van armen kan ogen openen. Mensen kunnen meer begrip krijgen voor elkaar en in actie komen. Mensen in de Oost- en in de West-Kaap lezen bijvoorbeeld samen het bijbelverhaal van Naomi en Ruth. Daarin komt de kwetsbaarheid van vrouwen ter sprake, die hun man zijn verloren. De situatie is heel herkenbaar voor een deel van de bijbellezers, die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De Bijbel kan daarin als een spiegel werken en als een mediator tussen twee groepen.

Kerk in Actie biedt starterspakketten aan over Zuid-Afrika met onder meer achtergrondinformatie bij het land, liturgiesuggesties en input van diverse projecten. In het starterspakket is ook dit stukje tekst te vinden uit de inauguratiespeech van Nelson Mandela uit 1994:


Mateloos krachtig

 

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.

We vragen onszelf: 

wie ben ik om briljant te zijn,
prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Jij bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
Wij zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
Wij zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren.

Die is niet alleen maar in sommigen van ons;
die is in iedereen!
En als we ons licht laten stralen, 

geven we onbewust andere mensen toestemming om hetzelfde te doen.
Als wij van onze angst bevrijd zijn, 

bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.