Stress Overijsselaars gegroeid door corona

Epidemieën leiden over het algemeen tot een verslechtering van de geestelijke gezondheid. Mensen voelen zich geïsoleerd. Ze zijn bang voor hun gezondheid. Dat maakt de corona-crisis dubbel belastend voor de geestelijke gezondheid. Het team  Onderzoek & Advies van de provincie Overijssel schrijft daarover op basis van een enquête die is gehouden onder de bevolking van Overijssel.


Sociale activiteiten vallen weg waardoor velen zich eenzaam voelen, aldus het rapport. 52% mist heel erg de activiteiten en uitjes van voor de corona-uitbraak, 25% voelt zich sinds de corona-uitbraak meer eenzaam. De meest gemiste activiteiten zijn het bezoeken van een restaurant (50% heeft het (heel erg) gemist), terras (49%), concert (30%), café/ sportkantine (29%), sportvereniging (28%) en sportevenement (27%). Onder de vrijwilligers wordt het vrijwilligerswerk heel erg gemist: 66% heeft het (heel erg) gemist.

Mensen hebben ook last van lichamelijke klachten door de crisis. In Overijssel geeft 18% van de respondenten aan het corona-virus (heel erg) bedreigend te vinden voor de eigen lichamelijke gezondheid, 33% voor de gezondheid van familieleden en 17% voor de gezondheid van vrienden. 11% denkt dat het virus (heel erg) bedreigend is voor eigen inkomsten, respectievelijk 72% en 82% ziet het virus als bedreigend voor de economische situatie in Nederland en in de rest van de wereld.

Al deze factoren dragen bij aan lager mentaal welbevinden in de corona-tijd. 30% van de respondenten geeft aan vaker geïrriteerd te zijn, 27% vaker gestrest te zijn en 26% niets te hebben om naar te kijken.


Voor sommigen had corona echter ook positieve effecten op de geestelijke gezondheid. Zo geven sommige respondenten aan meer rust in het hoofd te hebben (21% is met de stelling (helemaal) mee eens), hechter te zijn geworden met de familie (20%), zich minder gehaast te voelen (36%).


Veel Overijsselaars vinden ook positieve manieren om met corona om te gaan. 54% van de respondenten ziet veel nieuwe initiatieven ontstaan, 41% denkt dat mensen elkaar meer helpen dan voorheen.


De respondenten hebben de vragenlijst van Kieskompas ingevuld tussen 2 en 11 juli. De resultaten van de enquête hebben dus betrekking op deze periode. Het is echter aannemelijk dat de reacties op corona in de tijd veranderen. Daarnaast zijn de corona-ervaringen vanzelfsprekend heel verschillend. De ervaringen zullen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de werksituatie: gewoon naar werk blijven gaan, thuiswerken, tijdelijk niet werken of werk(opdrachten) verliezen. Ook de thuissituatie is anders. Sommigen vereenzamen; maar in sommige huizen met grote gezinnen was het juist heel druk, vooral toen de scholen gesloten waren. Er zijn ook mensen met een hoger risico op besmetting of besmetting met ernstige gevolgen vanwege leeftijd of bestaande gezondheidsrisico’s