Promotie ds. Heusinkveld


Ds. Bert-Jan Heusinkveld, predikant van de gereformeerde kerk in Daarle, is vrijdag 11 juni gepromoveerd aan de Theologische Universiteit te Kampen op het proefschrift ‘De betere mens’. Hij gaat in op mogelijkheden mensen zogenaamd te verbeteren vanuit een medisch-ethisch kader.

Zijn hoofdpromotor was prof. dr. ir. H. Jochemsen (Lindeboomleerstoel), copromotoren waren prof. dr. G. Glas (VU) en prof. dr. H.G.L. Peels (TUA). Het proefschrift is uitgegeven door Eburon Academic Publishers.

In het Nederlands Dagblad vertelt Bert-Jan Heusinkveld iets over het onderzoek dat hij twintig jaar geleden begon over ‘de betere mens’. ‘Mensverbetering raakt de fundamentele vragen: wie is de mens, wat is zijn bestemming en wat is een goed leven? Daar moeten we het over hebben met elkaar’, zegt de kersverse doctor in de theologie in het ND.

Deze dissertatie laat zien, schrijft de Theologische Universiteit op de eigen website, dat ons mensbeeld en lichaamsideaal in de loop van de tijd telkens verandert. De auteur beschrijft vanuit christelijk perspectief een beeld van de mens en ontwikkelt een antropologisch concept met het oog op de vraag in hoeverre toepassingen van verbetertechnologieën een aanvaardbare inbreuk betekenen op onze lichamelijkheid als normatief gegeven én of ze positief bijdragen aan ons leven. Vervolgens wordt op basis van de verworven inzichten een medisch-ethisch kader geschetst voor functionele lichaamsverbetering. De aard van dit onderzoek is interdisciplinair.

Bert-Jan Heusinkveld (geboren 1968) studeerde tot zijn kandidaats in Apeldoorn, stapte toen over naar Kampen (Oudestraat) en rondde een dissertatie af in Kampen (Broederweg). Ds. Heusinkveld was van 1996 tot 2002 predikant van de gereformeerde kerk van Sibculo-Kloosterhaar en sinds 2003 staat hij in Daarle.

Foto: Bert-Jan Heusinkveld tijdens de promotieplechtigheid