E-flits – juli 2019 - 
Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio. 
_____________________________________________________________________

Zomeruitgaven
Topic Creatieve Communicatie uit Wierden heeft twee uitgaven gemaakt over kerken voor toeristen in Overijssel. Voor de regio Noordoost-Overijssel is er de uitgave Wal en Water (klik hier). Voor Twente is de uitgave Zomer in Twente uitgebracht. De uitgaven bieden een mix van toeristische en kerkelijke informatie en lenen zich uitstekend voor distributie onder de zomergasten. Dr. Jan-Dirk Wassenaar, scriba van de classis, gaf een reflectie op de waarde van het blad bij de presentatie. Klik hier. 

Middaggebed

Zomertijd vakantietijd. Tegelijk misschien ook wel bezinningstijd. De protestantse kerk in Hellendoorn biedt daarvoor mogelijkheden. In de maanden juli en augustus wordt er op elke woensdag om 12.00 uur een kort middaggebed gehouden in ’n Oalen Griezen, de protestantse kerk te Hellendoorn. Iedereen is van harte welkom. Klik hier. 

Karkpruveri’je 
De maandelijkse column van de classispredikant op RTV-Oost-radio (Ziezo Zondag, 14 juli, 10.20 uur) gaat over ‘karkpruveri’je’. Bezoekers van de Martinuskerk in Markelo kunnen vanaf 11 juli 10.30 uur iedere donderdagochtend tot 15 augustus oude Markelose gerechten proeven. Ook de zondagse kerkdienst gaat in op de culinaire context. Klik hier.

Studieplannen

Ruim een kwart van de verstuurde studieplannen in Overijssel-Flevoland sluit niet aan bij het format dat de PKN op de website aanbiedt. Daardoor ontstaat er te weinig reflectie op de verhouding van de persoon tot de situatie in de kerk. De commissie permanente educatie adviseert predikanten en kerkelijk werkers het officiële format te gebruiken (zie website Protestantse Kerk: persoonlijk studieplan (doorklikken) op pagina: https://www.protestantsekerk.nl/permanente-educatie-voor-predikan/).


Dronten
De protestantse gemeente Dronten heeft een keus gemaakt over de toekomst van de gebouwen. De kerkelijke activiteiten zullen zich vanaf 2021 concentreren op de Ark; de Open Hof blijft beschikbaar als vergadercentrum en kan worden ingezet voor ander gebruik, bijvoorbeeld als hospice. Klik hier. 

Sibculo-Kloosterhaar
Notaris Ronald Brinkman uit Hardenberg gaf uitleg bij de fusietekst die op 30 juni werd ondertekend in een feestelijke kerkdienst van de nieuw gevormde protestantse gemeente Sibculo-Kloosterhaar. Mensen die de hervormde gemeente of de gereformeerde kerk in een testament hebben staan, hoeven niet opnieuw naar de notaris te komen. De rechten gaan automatisch over naar de gefuseerde gemeente Sibculo-Kloosterhaar, legde Brinkman uit. Voor een foto-impressie: klik hier. 

Statistiek ringen 
De pastores in Overijssel en Flevoland geven hun werkgemeenschap het rapportcijfer van een zeven. De ring scoort bijna twee punten lager. Dat blijkt uit een enquête onder pastores in deze classis. De lage score van de ring is onvermijdelijk, omdat er enkele regio’s zijn waar dit overleg nog niet van de grond is gekomen. Als een pastor in Overijssel of Flevoland advies nodig heeft voor zijn of haar werk, stapt hij als eerste naar een collega uit de werkgemeenschap, bleek ook uit de enquête. Belangrijkste agendapunten voor de werkgemeenschap zijn de persoonlijke welstand van collegae en een theologisch thema. Voor de ring neigt men meer naar uitwisselingen van praktisch kerkenwerk. Klik hier.

Ring Vollenhove
Na twee verkenningen over mogelijke samenwerkingen als gemeenten heeft de regio Vollenhove besloten om tot een uitbouw van onderlinge afstemming te komen door de ring verder op te zetten. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats in de protestantse kerk van Oldemarkt. Klik hier. 

Spiritualiteit in werkgemeenschap
De werkgemeenschap is er ook - en misschien wel juist - om elkaar als professionele werkers in de kerk te bevragen op de spiritualiteit. Oriëntatie op 'de spiritualiteit van samen' kan bijdragen om de vrijblijvendheid van het contact te overstijgen. Ds. Hans van Solkema, preses van de classis Overijssel-Flevoland, leverde een bijdrage aan de studiemiddag van de pastores in de classis. Voor zijn bijdrage: klik hier. Voor een overzicht van de ontmoeting als zodanig: klik hier. 

Duiding van cijfers

Het dagblad Trouw koppelde enkele bestaande onderzoeken aan elkaar en kwam met cijfers over het hergebruik van kerkgebouwen in Nederland. In Flevoland wordt 72 procent van de kerkgebouwen van voor 1970 gebruikt voor erediensten; in Overijssel 80 procent. Het landelijk gemiddelde ligt op 80 procent. Trouw noemde wel de cijfers, maar de uitleg voor deze classis ontbreekt. Voor een duiding daarvan gemaakt door de classispredikant: klik hier. 

______________________________________________________________

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 11 (juli 2019). 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. 
Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.